نامه دادستانی به ارشاد؛ تیزر هر فیلمی از ماهواره پخش شود، توقیف می شود


کد 127297  |  خبر  |  فرهنگی  |  سینما و تئاتر  |  1395/03/18

دادستانی خبر داد که از این پس هر فیلمی که تبلیغ آن در شبکه های ماهواره ای پخش شود توقیف خواهد شد.

اعتمادآنلاین-  معاون دادستان در نامه اى به وزارت ارشاد اعلام کرده از این پس تیزر هر فیلمى که از شبکه هاى ماهواره اى پخش شود توقیف می شود.
این موضوع روز گذشته در جلسه شوراى عالى تهیه کنندگان عنوان شده است.

منبع:روزنامه سینما

 |  وزارت ارشاد |
آخرین خبرها