سخنگوی وزارت خارجه:

قتل عام مردم بی گناه اقدام مایوسانه داعش پس از شکست در فلوجه است


کد 128350  |  خبر  |  سیاسی  |  دیپلماسی  |  1395/04/13

انفجار در منطقه مسکونی – تجاری کراده داخل، همزمان با ساعات اولیه سحرگاه امروز اتفاق افتاد و رسانه های عراقی تعداد کشته ها را بین 19 تا 60 و تعداد زخمی ها را 59 تا بیش از 100 نفر ذکر کرده اند.

اعتمادانلاین- سخنگوی وزارت امور خارجه با محکوم کردن اقدام تروریستی در انفجارهای سحرگاه امروز بغداد، خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران تا شکست کامل تروریست ها در کنار دولت و ملت عراق خواهد ایستاد.

بهرام قاسمی در واکنش به انفجارهای بغداد گفت:آزادی فلوجه و شکست های پی در پی نظامی داعش در صحنه های مختلف، آنها و حامیانشان را بیش از پیش به سوی اقدامات مأیوسانه و قتل عام مردم بیگناه کشانده است. 

سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران تا شکست کامل تروریست ها در کنار دولت و ملت عراق خواهد ایستاد.

انفجار در منطقه مسکونی – تجاری کراده داخل، همزمان با ساعات اولیه سحرگاه امروز اتفاق افتاد و رسانه های عراقی تعداد کشته ها را بین 19 تا 60 و تعداد زخمی ها را 59 تا بیش از 100 نفر ذکر کرده اند.

*ایرنا 

 |  عراق |
آخرین خبرها