٦٤ سال است که دانشگاه و دانشجو برای استقلال و آزادی افتخارآفریده و می آفریند


کد 148354  |  خبر  |  سیاسی  |  دولت  |  1396/09/16

سحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری به مناسبت 16 آذر در ایسنتاگرام خود سال 32 و فعالیت های دانشجویان ر آن سال را آغاز هویت یابی دانشجو عنوان کرد.

اعتمادآنلاین| اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری به مناسبت 16 آذر در ایسنتاگرام خود سال 32 و فعالیت های دانشجویان آن سال را آغاز هویت یابی دانشجو عنوان کرد.

معاون اول ریس جمهوری نوشت: ١٦ آذر سال٣٢ آغازی است بر اعلام حیات دانشگاه و هویت یابی «دانشجو». ٦٤ سال است که دانشگاه و دانشجو برای استقلال و آزادی افتخارآفریده و می آفریند. |  دولت | اسحاق جهانگیری |
آخرین خبرها