اینفوگرافیک| حال و روز کتابخوانی در ایران


کد 150658  |  تحلیل  |  فرهنگی  |  ادبیات و نشر  |  1396/10/06

روز گذشته، اشرف بروجردی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی گفت: سرانه مطالعه کتاب در ایران در هفته 7 دقیقه است. در این اینفوگرافیک مقایسه‌ای بین سرانه مطالعه در ایران با سایر کشورها و تعداد کتاب چاپ شده در هشت ماهه نخست سال داریم.


 |  کتاب | اینفوگرافیک |
آخرین خبرها