4/20/2018
جمعه، ۳۱ فروردین ۱۳۹۷
اعتراض می کنم

اعتراض می کنم

یادگار امام : برای شرکت در آزمون علمی خبرگان هیچگاه ،هیچ‌کس به هیچ‌نوع از اینجانب دعوت نکرده‌است
عمل به وعده. دو روز پیش وعده سخن گفتن با مردم را داده بود. حالا دیروز از انگیزه آمدنش گفت و از اتفاقات بعد از ثبت نامش که تا دیروز ترجیح داده بود در مورد آن سکوت کند. سید حسن خمینی که حالا صلاحیتش برای شورای نگهبان احراز نشده است، حرف‌هایی با مردم دارد که مخاطب جای جای آن مردم است. از آنجایی که از علت آمدنش می‌گوید تا جایی که به آنها خبر می‌دهد هیچ دعوتی برای حضور در آزمون علمی انتخابات خبرگان از او صورت نگرفته بوده است. حتی آنجایی که از تصمیم آینده‌اش صحبت می‌کند هم مخاطبش و هم دلیل تصمیم‌گیری‌اش مردم هستند. می‌گوید به خاطر درخواست« مردم»و بزرگان «حوزه» و «سیاست» است که به عدم احراز صلاحیتش اعتراض می‌کند. یعنی درست همان سه گروهی که در تصمیم‌گیری او برای آمدن به عرصه انتخابات موثر بوده‌اند، می‌گوید که نسبت به این روند اعتراض می‌کند هرچند که معتقد است وقتی نظر تاییدی علما و مراجع تقلید که حق استادی بر گردن فقهای شورای نگهبان دارند نادیده‌گرفته‌می‌شود نمی‌توان امیدی به تغییر نظر آنان در روزهای پس از اعتراض داشت. با این حال یادگار امام می‌خواهد اعتراض کند، اعتراض به صلاحیتی که با وجود نظرات محکم علما برای فقهای شورای نگهبان احراز نشده است. مخاطب آخر سید حسن خمینی هم باز مردم هستند و می‌گوید که «چنین اتفاقاتی نباید در امید مردم نسبت به آینده درخشان نظام جمهوری اسلامی خللی ایجاد کند. » با این حال هر چند که اظهارات سید حسن خمینی بیشتر روایت روزهایی است که از زمان ثبت نام تا به حال بر او گذشته است اما انتقادهایی هم در درون جملات او نهفته است.از جمله آنجایی که با توجه به مجموعه این انتخابات می‌گوید که «هیچ رفتاری نباید این تلقی را ایجاد کند که رقابت در جمهوری اسلامی با سختی مواجه است و نهادهای دموکراتیک این نظام از جمله مجلس خبرگان که ثمره خون پاک شهیدان است، خدای نکرده با شایبه بسته بودن رقابت در درون خانواده انقلاب مواجه است.»
دیدگاه ها