5/22/2018
سه شنبه، ۰۱ خرداد ۱۳۹۷
روایت صالحی از مذاکرات هسته‌ای محرمانه با امریکا

روایت صالحی از مذاکرات هسته‌ای محرمانه با امریکا

معاون رییس‌جمهور با اشاره به اینکه رهبری ایران از نخستین گام تلاش دوباره تهران و واشنگتن برای دستیابی به توافق هسته‌ای در متن مذاکرات حضور داشتند، تاکید کرد که قطعا بدون حمایت مقام معظم رهبری تلاش دوباره برای دستیابی به توافق هسته‌ای ممکن نبود.
دکتر علی‌اکبر صالحی، رییس سازمان انرژی اتمی ایران در گفت‌وگو با شبکه خبری امریکایی ان. بی. سی اظهار کرد: واشنگتن ابتدا به صورت غیرمستقیم خواستار آغاز مذاکرات از طریق یکی از تجار کشور عمان شد. به گزارش ایسنا، اما من خواستار در اختیار داشتن چیزی بیشتر از صحبت‌های یک واسطه برای اینکه این پیشنهاد را با مقام رهبری مطرح کنم، بودم. چرا که یک موضوع مهم مثل آغاز مذاکرات با واشنگتن در مورد برنامه هسته‌ای ایران بود. من به او گفتم ما باید یک نامه رسمی را از سوی عمان دریافت کنیم که به ما تضمین دهد این یک پیشنهاد جدی است. در غیر این صورت ما نمی‌توانیم تنها به گفته‌های یک فرد اطمینان کنیم. بنابراین سلطان قابوس، پادشاه عمان یک نامه رسمی را به رهبری ایران ارسال کرد که در آن تاکید شده بود امریکا خواستار آغاز مذاکرات دوجانبه هسته‌ای با ایران است. پس از آن من نامه را با رهبری مطرح و در این مورد با ایشان گفت‌وگو کردم. پس از آن رهبری فرمودند: من تحت شرایطی با آغاز مذاکرات دوباره موافق هستم. صالحی تاکید کرد که رهبری با اعلام چهار شرط، نحوه و گستره مذاکره با واشنگتن را تعیین کردند. شرط اول: شما تنها مجاز به مذاکره در مورد موضوع هسته‌ای هستید و وارد هیچ موضوع دیگری (مذاکرات سیاسی) نمی‌شوید. شرط دوم: مذاکرات باید سریع انجام شود و نه اینکه به‌طور پیوسته ادامه یابد. شرط سوم: آنها (واشنگتن) باید حق مسلم ما که غنی‌سازی اورانیوم است را به رسمیت بشناسد. وی در مورد شرط چهارم مقام معظم رهبری نیز گفت: اجازه دهید این شرط را پیش خودم نگه دارم. صالحی در مقابل اصرار خبرنگار ان. بی. سی در مورد شرط چهارم رهبری گفت که این شرط مربوط به چگونگی روند مذاکرات است و جزییات دیگری را اضافه نمی‌کند.
دیدگاه ها