7/21/2018
شنبه، ۳۰ تیر ۱۳۹۷
نام فهرست اصلاح طلبان درصورت ائتلاف تغییر می کند
محمدرضا عارف در گفت و گو با «اعتمادآنلاین»:

نام فهرست اصلاح طلبان درصورت ائتلاف تغییر می کند

رئیس شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان گفت: غیر از استراتژی که هر گروه و حزبی آن را در دستور کار خود در میدان سیاست قرار می دهد، باید اخلاق و تقوا را نیز در دستور کار قرار داد.
محمدرضا عارف رئیس شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان گفت :با ائتلاف اصلاح طلبان و حلامیان دولت ،نام فهرست اصلاح طلبان هم تغیر می کند.
وی در گفت و گو با «اعتماد آنلاین» با بیان اینکه اگر به نتیجه برسیم از حزب اعتدال و توسعه هم استفاده می کنیم، گفت: در این صورت لیست اصلاح طلبان با عنوان لیست ائتلاف منتشر خواهد شد

رئیس شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان تاکید کرد: باید دید در روزهای آینده شرایط چگونه می شود. انشالله که نتیجه خوب می شود.

در رابطه با اینکه غیر از استراتژی های انتخاباتی اصلاح طلبان برای رسیدن به کرسی های دهمین مجلس شورای اسلامی، از گروه های سیاسی در مسیر رسیدن به این راه چه انتظاراتی می رود، گفت: غیر از استراتژی که هر گروه و حزبی آن را در دستور کار خود در میدان سیاست قرار می دهد، باید اخلاق و تقوا را نیز در دستور کار قرار داد.
او افزود: شرط رسیدن به جامعه ای اخلاقی و با نشاط، رعایت اخلاق در آن جامعه است به خصوص از سوی سیاستمداران آن جامعه.
دیدگاه ها