5/22/2018
سه شنبه، ۰۱ خرداد ۱۳۹۷
محکومیت 50 میلیارد دلاری آمریکا در محاکم ایران

محکومیت 50 میلیارد دلاری آمریکا در محاکم ایران

قانون الزام دولت به پیگیری حقوق جانبازان وقربانیان جنگ شیمیایی مصوب سال 87 ، قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی، قانون الزام دولت به پیگیری و استیفای حقوق دیپلمات‌های ایرانی آسیب دیده از اقدامات دولت‌های خارجی به ویژه دولت آمریکا مصوب سال 89 و قانون پیگیری حقوقی و سیاسی نقش و دخالت آمریکا و انگلیس در کودتای 28 مرداد 32 مصوب سال 92 از جمله این قوانین هستند که آیین نامه اجرایی هم دارند، لذا بر اساس این قوانین است که با هماهنگی کامل دولت و قوه قضاییه بیش از 50 میلیارد دلار بر اساس شکایت اتباع ما و پیگیری قوه قضاییه و همکاری بی بدیل دولت، آمریکا محکوم شده است.
اعتمادآنلاین- معاون پارلمانی وزارت امور خارجه گفت:‌ بیش از 50 میلیارد دلار تاکنون آمریکا توسط محاکم دادگستری ما و براساس شکایت اتباع و پیگیری قوه قضاییه و همکاری دولت محکوم شده است.

حسن قشقاوی که در جریان رسیدگی به کلیات طرح الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی در مجلس حضور داشت طی سخنانی اظهارکرد: ‌در این که اقدام آمریکا خلاف صریح حقوق بین المللی است اجماع ملی در کشور وجود دارد. حتی از نظر دیوان بین‌المللی دادگستری هم اقدام آمریکا مردود است و در این فرآیند سیاسی‌ترین سیستم قضایی در دنیا سیستم آمریکا است که هر وکیلی با پول و نزدیکی به لابی صهیونیست حرفش ذی‌حق‌تر است.

وی با بیان این که در مورد مسایل قضایی باید کلمه به کلمه آن با حساسیت بیشتری مورد توجه قرار گیرد گفت: در همین مجلس قوانین بسیاری تصویب شده و آیین نامه‌های اجرایی هم تعیین شده است و بنده بر اساس این قوانین است که می‌گویم تا 50 میلیارد دلار تاکنون محاکم دادگستری ما آمریکا را محکوم کرده‌اند.

معاون کنسولی و پارلمانی وزارت امور خارجه در ادامه اظهار کرد:‌ قانون الزام دولت به پیگیری حقوق جانبازان وقربانیان جنگ شیمیایی مصوب سال 87 ، قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی، قانون الزام دولت به پیگیری و استیفای حقوق دیپلمات‌های ایرانی آسیب دیده از اقدامات دولت‌های خارجی به ویژه دولت آمریکا مصوب سال 89 و قانون پیگیری حقوقی و سیاسی نقش و دخالت آمریکا و انگلیس در کودتای 28 مرداد 32 مصوب سال 92 از جمله این قوانین هستند که آیین نامه اجرایی هم دارند، لذا بر اساس این قوانین است که با هماهنگی کامل دولت و قوه قضاییه بیش از 50 میلیارد دلار بر اساس شکایت اتباع ما و پیگیری قوه قضاییه و همکاری بی بدیل دولت، آمریکا محکوم شده است.

قشقاوی تصریح کرد: با کلیت این طرح مشکلی وجود ندارد این مساله موضع اجماع ملی است، همچنین موضع رئیس جمهور، رئیس مجلس و قوه قضاییه هم در این میان روشن است.

وی در ادامه خطاب به نمایندگان بیان کرد: همچنین نامه‌ی ظریف وزیر امور خارجه به بانکی‌مون در اردیبهشت ماه تندتراز اظهارات شما در اینجا بوده است، لذا همانطور که پیگیری اجرای تعهدات برجام اجماع ملی و اتفاق نظر همه جناحها است این مساله هم همین طور است.

وی در پایان اظهار کرد:‌ اشکالاتی وجود دارد که اگر جایگزینی برای آنها درنظر گرفته شود تا اشکالات برطرف شود کار حقوقی انجام داده‌ایم و مسائل حقوقی به دقت دقیقی نیاز دارد و بنده اینجا هستم تا موارد را با ظرافت حقوقی خدمت شما بگویم.

*ایسنا
دیدگاه ها