8/18/2018
شنبه، ۲۷ مرداد ۱۳۹۷
تقدیر ابطحی از شهرداری تهران

تقدیر ابطحی از شهرداری تهران

ابطحی در اینستاگرامش نوشت: اصلا نمی شد از کنار این کار بزرگ فرهنگی شهرداری تهران بی تفاوت گذشت. شهر را موزه کرده اند.برای بار دوم تهران پر از تابلوهای موزه ای نقاشان و هنرمندان داخلی و خارجی شده است. هنرمندان امسال فراگیر تر از پارسال است. به معنای واقعی این کار حمایت از هنر است و دست مریزاد به همه آنها که این کار را سامان داده اند. شهرداری، متشکریم.
اعتمادآنلاین- برای بار دوم تهران پر از تابلوهای موزه ای نقاشان و هنرمندان داخلی و خارجی شده است. هنرمندان امسال فراگیر تر از پارسال است. به معنای واقعی این کار حمایت از هنر است و دست مریزاد به همه آنها که این کار را سامان داده اند
رئیس دفتر رئیس جمهور دولت اصلاحات از شهرداری تهران به خاطر نصب تابلوهای موزه‌ای در تهران تشکر مرد.

محمد علی ابطحی فعال اصلاح طلب از شهرداری تهران تقدیر کرد. وی در پست اینستاگرامش نوشت: اصلا نمی شد از کنار این کار بزرگ فرهنگی شهرداری تهران بی تفاوت گذشت. شهر را موزه کرده اند.برای بار دوم تهران پر از تابلوهای موزه ای نقاشان و هنرمندان داخلی و خارجی شده است. هنرمندان امسال فراگیر تر از پارسال است. به معنای واقعی این کار حمایت از هنر است و دست مریزاد به همه آنها که این کار را سامان داده اند. شهرداری، متشکریم.
دیدگاه ها