7/19/2018
پنج شنبه، ۲۸ تیر ۱۳۹۷
۶۰ درصد شغل‌های وابسته به روزنامه‌ها به زودی از بین می رود
سرنوشت تلخی که در انتظار روزنامه‌هاست

۶۰ درصد شغل‌های وابسته به روزنامه‌ها به زودی از بین می رود

دفتر آمار کار آمریکا بر اساس اطلاعاتی که از بررسی ۲۶ ساله وضعیت رسانه‌ها در این کشور انجام داده، چنین پیش‌بینی را اعلام کرد. این پژوهش از سال ۱۹۹۰ یعنی زمان به کارگیری اولین رایانه‌ها تا کنون، داده‌های مختلف را مدنظر قرار داده است.
اعتمادانلاین- تحقیقات جدید نشان می‌دهد ۶۰ درصد شغل‌های وابسته به روزنامه‌ها تا ۲۶ سال آینده از بین خواهند رفت.

با توسعه ابزار دیجیتال پیش‌بینی می‌شود تا ۲۶ سال آینده ۶۰ درصد شغل‌های روزنامه‌ای از بین بروند.

دفتر آمار کار آمریکا بر اساس اطلاعاتی که از بررسی ۲۶ ساله وضعیت رسانه‌ها در این کشور انجام داده، چنین پیش‌بینی را اعلام کرد. این پژوهش از سال ۱۹۹۰ یعنی زمان به کارگیری اولین رایانه‌ها تا کنون، داده‌های مختلف را مدنظر قرار داده است.

این بررسی‌ها سیر نزولی شدیدی را در مورد شغل‌های وابسته به روزنامه‌ها نشان می‌دهد. بر اساس این آمار، تعداد این شغل‌ها در سال ۱۹۹۰، ۴۵۸ هزار بوده و با ۶۰ درصد کاهش در سال ماه مارس ۲۰۱۶ به رقم ۱۸۳ هزار رسیده است.

*ایسنا
دیدگاه ها