8/17/2018
جمعه، ۲۶ مرداد ۱۳۹۷
کمیسیون هایی که بیشترین آثار اجرایی را داشته باشد مد نظر نمایندگان است
عضو هیات رییسه مجلس درگفت و گو با اعتمادآنلاین:

کمیسیون هایی که بیشترین آثار اجرایی را داشته باشد مد نظر نمایندگان است

قسیم عثمانی عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به اینکه اقبال کم نمایندگان به کمیسیون فرهنگی دلیل بر بی اهمیت این کمیسیون نیست گفت: نمایندگان بدنبال کمیسیون هایی هستند که در کمترین زمان بیشترین آثار اجرایی را در حوزه انتخابیه برایشان به ارمغان بیاورد و مردمی نیز سریع تر حضور نماینده مطبوعشان در مجلس را حس کنند.
اعتمادآنلاین- انتخابات کمیسیون ها در ادوار مختلف مجلس همیشه حاشیه هایی را به دنبال داشته و محلی برای مناقشات در پارلمان است.بیشترین تمایل نمایندگان برای حضور در کمیسیون های امنیت ملی، برنامه و بودجه و اقتصاد است و در مقابل توجه کمتری به کمیسیون هایی همچون "اصل نود ، شوراها و امور داخلی کشور، فرهنگی و حتی بهداشت و درمان" است.

در مجلس نهم و در بین کمیسیون های تخصصی، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و برنامه و بودجه با 29 عضو شلوغ ترین و در عین حال بیشترین درخواست را برای حضور نمایندگان داشتند. اما کمیسیون اصل نود با 8 عضو و کمیسیون شوراها با 10 عضو کمترین اعضا را در بین کمیسیون های مجلس به خود اختصاص دادند.

یک عضو هیات رییسه مجلس با اشاره به این مسئله در دوره های مختلف مجلس شورای اسلامی در خصوص دلیل عدم اقبال نمایندگان به کمیسیون فرهنگی به اعتمادآنلاین گفت: چهره های شاخص فرهنگی با سابقه زیادی در میان نمایندگان این دوره هست اما اینکه نمایندگان کمیسیون فرهنگی را بعنوان انتخاب اول در لیست خود قرار نداند شاید به این دلیل باشد که مردم در حوزه های انتخابیه بدنبال مشاهده هرچه سریع تر آثار اجرایی و عملی فعالیت نماینده خود هستند.
قسیم عثمانی گفت: آثار و نتایج کار کمیسیون فرهنگی چه در سطح ملی و چه منطقه ای را نمی توان در کوتاه مدت دید، در عین حال اهمیت آن نیز از همه حوزه ها بیشتر است و از این نظر نمایندگان در کوتاه مدت قادر به انجام کارهای تاثیرگذار نیستند که آثارآن در کمترین زمان و به سرعت برای حوزه انتخابیه و مردم نمایان باشد.

عثمانی سپس افزود: با وجود این دیدگاه دیدگاهی، عمده اقبال نمایندگان به کمیسیون هایی است که آثار فعالیت آنها برای مردم را ملموس تر می کند و مردم زودتر متوجه حضور نمایندشان در مجلس می شوند. بر همین اساس نمایندگان بدنبال کمیسیون هایی هستند که زودتر بر وضعیت اقتصادی مناطقشان تاثیرگذار است و برای مردم هر حوزه نیز قابل رویت است وگرنه انتخاب اندک نمایندگان برای حضور در کمیسیون فرهنگی دلیل بر بی اهمیتی آن نیست.

عضو هیات رییسه مجلس در پایان اظهار داشت:‌ هنوز اعضای کمیسیون ها انتخاب نشده اند، ومسائل طرح شده در خصوص روسای کمیسیون ها نیز در حد حدس و گمان است. اما افرادی هستند به خصوص در میان نمایندگان جدید که توانمندی های خاص و ویژه ای دارند که می توانند رییس کمیسیون شوند .دیدگاه ها