5/23/2018
چهارشنبه، ۰۲ خرداد ۱۳۹۷
خسارت ۴۰ میلیارد تومانی برای بازداشت های اشتباهی

خسارت ۴۰ میلیارد تومانی برای بازداشت های اشتباهی

وزیر دادگستری در رابطه با بودجه اخصاص یافته به امر پرداخت خسارت بازداشت های اشتباهی از سوی دولت،می گوید: امسال برای کل خسارت های بیت المال بیش از ۴۰میلیارد تومان اختصاص یافته است که موضوع پرداخت خسارت بازداشت ها نیز از همین محل تامین می شود.
اعتماد آنلاین- حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری در همین رابطه گفت: وزارت دادگستری به نمایندگی از دولت زمانی ورود می کند که شکایت هایی مطرح شود، به طوری که پرونده ها باید موردی در دیوان عالی تشکیل و سپس به وضعیت آنها رسیدگی شود.

وی با بیان اینکه پرداخت خسارت از سوی وزارت دادگستری خواهد بود، گفت: وزارت دادگستری اقدامات اولیه و لازم برای پرداخت را فراهم کرده است و در حال حاضر صندوق بیت المال موجود است و اگر حکمی ارسال شود ما موظف به پرداخت خسارت بازداشت های اشتباهی هستیم.

پورمحمدی در رابطه با بودجه این صندوق گفت: البته مبلغ فعلی در صندوق خسارت ها بسیار کم است و پس از تعیین حکم از سوی قوه قضائیه، کفاف احکام صادره را نمی دهد.

وزیر دادگستری در پاسخ به این سوال که طبق قانون باید برای تعیین خسارت ها بودجه مشخصی اختصاص یابد، آیا این مبلغ در بودجه امسال قید شده است؟ گفت: در بودجه امسال تحت یک عنوان کلی به مسئله تعیین خسارت بازداشت های اشتباهی اشاره شده و هر حکمی که به نفع کسی بدهند ما موظف به پرداخت آن هستیم.

پورمحمدی در رابطه با بودجه اخصاص یافته به امر پرداخت خسارت بازداشت های اشتباهی از سوی دولت، گفت: امسال برای کل خسارت های بیت المال بیش از ۴۰میلیارد تومان اختصاص یافته است که موضوع پرداخت خسارت بازداشت ها نیز از همین محل تامین می شود.

وی با بیان اینکه تا کنون دیوان عالی حکمی را به دولت نفرستاده است، اظهار داشت: ما به عنوان وزارت دادگستری بودجه و اداره کل برای این موضوع داریم اما ساز و کار تعیین و صدور حکم از سوی قوه قضائیه باید تعیین شود.

*مهر
دیدگاه ها