8/17/2018
جمعه، ۲۶ مرداد ۱۳۹۷
به چه حقی با پیشنهاد 4 میلیاردی بازیکن پرسپولیس را پراندید؟

به چه حقی با پیشنهاد 4 میلیاردی بازیکن پرسپولیس را پراندید؟

از یادداشت وکیل مهدی طارمی: این وزارت ورزش است که بارها موضعش را درباره هدایتی و هدایتی ها اعلام کرده و از شفافیت مالی مورد نظرش در این تیم های پر طرفدار سخن گفته است. اینکه چرا وزارت ورزش در هفته های گذشته اینچنین درباره مسائل پرسپولیس و استقلال سکوت کرده، باعث شگفتیست .
اعتمادآنلاین- وکیل مهدی طارمی در یادداشتی اینستاگرامی از وعده هایی گفت که مهدی طارمی بازیکن پرسپولیس را فراری داد.
صمد ابراهیمی وکیل مهدی طارمی پرده از پیشنهادی به طارمی برداشته که این بازیکن جوان را هوایی کرده بود. مهدی که می خواست از ایران به اروپا برود با پیشنهاد حسین هدایتی هوایی شده بود و می خواست پرسپولیسی بماند. البته نه برای یک میلیارد و 2 میلیارد که با پیشنهادی حدود 4 میلیارد تومانی طارمی وسوسه شده بود. صمد ابراهیمی جزئیاتآن اتفاق را پس از پست شعارزده هدایتی پای نوشته طارمی در اینستاگرام منتشر کرده است.
اینکه به او پیشنهادی حدود 4 میلیارد تومانی دادند اما باشگاه پرسپولیس بر اساس قوانین، اعلام کرده بود نمی تواند از این پول ها بدهد و نمی دهد . بعد هم هدایتی که احتمالا نورمحمدی ، دوستان طارمی و خداداد عزیزی شاهد پیشنهادش بوده اند ، نظرش در پرداخت رقم اعلام شده ، عوض شده بود و دلخوری طارمی و رفتن بی خبر همراه با قهرش از جمع قرمزها به دلیل همین برخورد بوده است.
حالا باید از هدایتی پرسید که آیا واقعا چنین پیشنهادی به ستاره تیم داده؟ اگر داده به چه عنوانی داده و اگر داده چرا عمل نکرده است؟ به چه قیمتی ؟ به قیمت همان چند خط کامنتی که برود و زیر پست طارمی بگذارد که وای چقدر خوب است؟ آیا این رفتار ارزشش را داشته؟
مهمتر اما باشگاه پرسپولیس است که باید خیلی شفاف مشخص کند نقش یکی مثل هدایتی در اتفاقات اطراف این تیم چیست؟ او چه مسئولیتی دارد و به چه عنوانی اینچنین برنامه ریزی می کند و تصمیم می گیرد؟
و البته باز مهمتر ، این وزارت ورزش است که بارها موضعش را درباره هدایتی و هدایتی ها اعلام کرده و از شفافیت مالی مورد نظرش در این تیم های پر طرفدار سخن گفته است. اینکه چرا وزارت ورزش در هفته های گذشته اینچنین درباره مسائل پرسپولیس و استقلال سکوت کرده، باعث شگفتیست . وزیر ورزش البته در دیدارش با هیات مدیره ها باز خواهان شفافیت شده و باید دید چه زمانی خیلی روشن از طاهری درباره این کمک گرفتن های خارج از سیستم درآمدزایی باشگاه از خیرینی که خط قرمز وزارت ورزش در سال های گذشته اعلام شده بودند ، سئوال می پرسد و توضیح می خواهد.
دیدگاه ها