3/24/2018
شنبه، ۰۴ فروردین ۱۳۹۷
قتل عام مردم بی گناه اقدام مایوسانه داعش پس از شکست در فلوجه است
سخنگوی وزارت خارجه:

قتل عام مردم بی گناه اقدام مایوسانه داعش پس از شکست در فلوجه است

انفجار در منطقه مسکونی – تجاری کراده داخل، همزمان با ساعات اولیه سحرگاه امروز اتفاق افتاد و رسانه های عراقی تعداد کشته ها را بین 19 تا 60 و تعداد زخمی ها را 59 تا بیش از 100 نفر ذکر کرده اند.
اعتمادانلاین- سخنگوی وزارت امور خارجه با محکوم کردن اقدام تروریستی در انفجارهای سحرگاه امروز بغداد، خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران تا شکست کامل تروریست ها در کنار دولت و ملت عراق خواهد ایستاد.

بهرام قاسمی در واکنش به انفجارهای بغداد گفت:آزادی فلوجه و شکست های پی در پی نظامی داعش در صحنه های مختلف، آنها و حامیانشان را بیش از پیش به سوی اقدامات مأیوسانه و قتل عام مردم بیگناه کشانده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران تا شکست کامل تروریست ها در کنار دولت و ملت عراق خواهد ایستاد.

انفجار در منطقه مسکونی – تجاری کراده داخل، همزمان با ساعات اولیه سحرگاه امروز اتفاق افتاد و رسانه های عراقی تعداد کشته ها را بین 19 تا 60 و تعداد زخمی ها را 59 تا بیش از 100 نفر ذکر کرده اند.

*ایرنا
دیدگاه ها