7/17/2018
سه شنبه، ۲۶ تیر ۱۳۹۷
کشف الکل در ماه رمضان 30 درصد کاهش یافت
معاون اجتماعی ناجا بیان کرد:

کشف الکل در ماه رمضان 30 درصد کاهش یافت

سردار سعید منتظرالمهدی گفت: کشف مواد مخدر و الکل در ماه رمضان به ترتیب بیش از 9 درصد و 30درصد کاهش یافته است.
اعتمادآنلاین - سردار سعید منتظرالمهدی معاون اجتماعی ناجا درباره نرخ وقوع جرایم با بیان اینکه جرایم و تخلفات و کجروی ها را به چند دسته کلی تقسیم می شوند گفت:‌ یک دسته از آن جرایم " سرقت ها " هستند، حداقل 10 نوع سرقت داریم از میان این نوع سرقت‌ها چهار نوع آنها یعنی " سرقت از بانک ها "، "طلا فروشی ها" ، " منازل " و " سرقت های خرد " به ترتیب 33، 7/5 7،5 و 2 درصد کاهش داشته اند و در مجموع کل سرقت ها بیش از سه درصد کاهش داشته است.

او با اشاره به دیگر تقسیم‌بندی سرقت‌ها به دو نوع " سرقت به عنف " ( یعنی خشونت آمیز و تبهکارانه ) و( غیر خشونت آمیز )، افزود: خوشبختانه نوع اول در این ماه 5 درصد تقلیل یافته است. نوع دیگری از جرایم ، امنیتی هستند. یکی از این نوع جرایم " قتل" است . خوشبختانه میزان وقوع این جرم در ماه مبارک ،33 درصد کاهش یافته است.

منتظرالمهدی با اشاره به آمار " شرارت " ( نظیر قمه کشی و ... ) و " نزاع و درگیری " در ماه مبارک رمضان بیان کرد: این جرایم به ترتیب 19 و 5 درصد کاهش یافته است و در مجموع در ماه مبارک رمضان شاهد کاهش 33 درصدی میانگین جرایم بوده ایم.

گزیده ای از صحبت های معاون اجتماعی ناجا در ادامه می آید:

*کشف مواد مخدر و الکل در ماه رمضان به ترتیب بیش از 9 درصد و 30درصد کاهش یافته است. این در حالی است که فعالیت ماموران ما در این ماه به صورت چشمگیری افزایش یافته است بنابراین این کاهش کشف را می توان به کاهش رفتار مجرمانه در این قلمرو نسبت داد.

*در قلمرو رفتار رانندگی گرچه در ماه مبارک با حادثه دلخراش و اندوهناک تصادف اتوبوس حامل سربازان پادگان 05 و جان باختن شماری از آن عزیزان روبرو شدیم، اما در مجموع در این قلمرو با کاهش چشمگیری روبرو بودیم به گونه ای که در این ماه وقوع تصادف 5 درصد و آمار جانباختگان و مصدومان 14 درصد کاهش پیدا کرد.

*در ماه مبارک رمضان علاوه بر کاهش آمار جرایم خشونت آمیز و میزان وقوع کنش های امنیت زدا و شرارت آمیز و نامتعارف ، رفتار رانندگی شهروندان بهبود یافته بود.

*امنیت اجتماعی دارای ابعاد" عینی " و " ذهنی " است. بعد عینی متاثر از نرخ وقوع جرایم و کجروی ها است. بنابراین، وقتی آمار کژروی ها کاهش یافته است می توان نتیجه گرفت که امنیت اجتماعی در بعد عینی بهبود پیدا کرده است. لیکن بعد ذهنی متاثر از پرشماری عوامل درون و برون فردی است. تنها یکی از آن عوامل وقوع کجروی و انحراف است. معنویت نیز یکی دیگر از آن عوامل است . زمینه یابی ها و سنجش های محدود ما نشان از آن دارد که بر اثر مجموع عوامل مختلف احساس امنیت شهروندان در ماه مبارک بین 10 تا 15 نمره ( در مقیاس 100 درجه ای) افزایش یافته است.

*چنانچه در هر مرحله از وقوع کجروی ها، هوشمندانه و منظم و روشمند "مداخله درمانگرانه" نماییم می توانیم از وقوع، یا تشدید کجروی پیشگیری کنیم. به باورم نفس ماه مبارک رمضان دارای خاصیت " مداخله پیشگیرانه فعال " است. خلاصه آنکه باید در این زمینه بیش تر کند و کاو کنیم و راهکار بیابیم. می بایست اهل پژوهش و تحقیق به ویژه جامعه شناسان و علمای علوم رفتاری و علمای دینی، در این خصوص اهتمام بیش تری بورزند.
دیدگاه ها