4/22/2018
یکشنبه، ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
نصف بودجه تکمیل مسکن مهر تامین شد

نصف بودجه تکمیل مسکن مهر تامین شد

تقریبا نصف بودجه تکمیل ۳۷۰ هزار واحد باقی مانده مسکن مهر که از نبود انشعابات رنج می برند با دو مصوبه دولت تامین می شود.
اعتمادآنلاین- کن مهر از طریق بودجه ۲۲۵۰ میلیارد تومانی به وزارت راه و شهرسازی و همچنین بودجه ۴۰۰ میلیارد تومانی به وزارت نیرو، شتاب بیشتری می گیرد.

از طریق این مصوبات قرار است به وزارت راه و شهرسازی هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی، ۷۰۰ میلیارد تومان منابع داخلی شرکت عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن، ۱۰۰ میلیارد تومان منابع داخلی وزارت نیرو، ۲۵۰ میلیارد تومان سهم دولت و ۲۰۰ میلیارد تومان با عنوان تخفیف عوارض پروانه، حمایتهای مالی و تراکم و ایجاد تاسیسات عمومی مسکن مهر اختصاص یابد.

همچنین دولت مصوب کرده تا ۴۰۰ میلیارد تومان به صورت تملک دارایی سرمایه ای از محل منابع ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به منظور احداث و تکمیل خدمات زیربنایی پروژه های مسکن مهر در اختیار وزارت نیرو قرار گیرید.

بدین ترتیب حدود نصف بودجه تامین زیرساختهای مسکن مهر که عباس آخوندی یک ماه قبل آن را حدود ۵۶۰۰ میلیارد تومان برآورد کرده بود تامین می شود.
دیدگاه ها