4/24/2018
سه شنبه، ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
پایان عصر کودتا و انقلاب
نگاهی کوتاه به کودتای ترکیه

پایان عصر کودتا و انقلاب

کودتا در ترکیه شکست خورد چرا که عصر کودتا به پایان رسیده،همانگونه که دوره انقلاب به پایان رسیده است، چرا که در این زمانه هیچ کس نه انقلاب می کند و نه کودتا؛ اکنون کودتا و انقلاب شرایط سیاسی و اجتماعی ندارند.
اعتماد آنلاین- آنچه در ترکیه در 48 ساعت گذشته به صورت کودتا اتفاق افتاد، می تواند از این به بعد به یک اهرم جدید برای بستن جامعه و محدود کردن آزادی های اجتماعی و فردی و یا سرکوب مخالفان در ترکیه منجر شود و این همان شرایط مطلوب اردوغان رییس جمهور ترکیه است.
آنچه اکنون بعد از کودتا در ترکیه اتفاق افتاده است، معمولا بعد از هر کودتا و شکست آن پیش می آید. اردوغان علاقمند شکل گیری چنین فضایی بود و شرایط این چنین را از مدتها قبل دنبال می کرد. یعنی شدت عمل بیشتر در خصوص کردها و تغییر و بسته کردن شرایط اجتماعی و سیاسی و ایجاد فضایی که هر نوع اعتراضی در نطفه خفه شود.
این کودتا نشان داد در دوسال گذشته اردوغان به شدت جامعه را به سمت شرایط غیر آرام و غیرمطلوب سوق داد که چنین کودتایی توانست شرایط اجتماعی و ظهور وبروز پیدا کند، اگر او در بخش های مختلف خارجی و داخلی دچار اشتباهات متعدد نشده بود چنین کودتایی هر گز پیش نمی آمد.
بعد از تغییراتی که اردوغان در حوزه سیاست خارجی و تغییر موضع در مقابل روسیه و اسراییل داشت سبب ساز ایجاد شرایط نه چندان نامساعد در داخل کشور برای او شد. مردم ترکیه از کودتا حمایت نکردند، چرا که خواستار یک حکومت نظامی و برخاسته از میان نظامیان نبودند اما این نیز به معنای حمایت، تایید و استقبال از سیاست های داخلی و خارجی اردوغان نیست.

برخی بر این عقیده اند که طراح اصلی این کودتا شخص اردوغان است اما تایید و گفتن این مساله بسیار سخت،غیر طبیعی و غیر عملی است. چرا که می توان به درستی دید که کلاف از دست او خارج شده بود. اردوغان در انتخابات گذشته با اطمینان خاطر وارد شد اما شکست خورد و نتوانست اکثریت آراء را به دست بیاورد و نشانه ای از نارضایتی عمومی از خود او سیاست های داخلی و خارجی اش است.

کودتا در ترکیه شکست خورد چرا که عصر کودتا به پایان رسیده،همانگونه که دوره انقلاب به پایان رسیده است، چرا که در این زمانه هیچ کس نه انقلاب می کند و نه کودتا؛ اکنون کودتا و انقلاب شرایط سیاسی و اجتماعی ندارند.اردغان از مدت ها قبل پیش بینی یک کودتا و یا چنین عکس العملی را داشت به همین دلیل میلیشایی از طرفداران خود ایجاد کرده بود که این افراد در چنین شرایطی بتوانند به وی کمک و وارد عمل شوند. در رییس جمهور ترکیه آمادگی چنین شرایطی بود.


علی خرم/ کارشناس مسائل ترکیهدیدگاه ها