8/19/2018
یکشنبه، ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
تجمع رانندگان اتوبوس مقابل شهرداری

تجمع رانندگان اتوبوس مقابل شهرداری

در این تجمع که حدود 200 راننده اتوبوس حضور داشتند، خواستار برکناری مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی تهران و حومه شدند و درخواست خود مبنی بر ارائه مسکن را مطرح کردند.
اعتمادآنلاین - جمعی از رانندگان اتوبوس با تجمع در مقابل شهرداری تهران نسبت به عدم اجرای مصوبه شورای مسکن شهرداری تهران در مورد مسکن رانندگان و کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران تجمع کردند.

صبح امروز ( 11 مرداد ماه ) جمعی از رانندگان اتوبوس با تجمع در مقابل شهرداری تهران درخصوص عواقب ناشی از عدم اجرای مصوبه شورای مسکن شهرداری تهران در مورد مسکن رانندگان و کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران تجمع کرده و خواستار تحقق مسکن‌شان شدند.

در این تجمع که حدود 200 راننده اتوبوس حضور داشتند، خواستار برکناری مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی تهران و حومه شدند و درخواست خود مبنی بر ارائه مسکن را مطرح کردند.
دیدگاه ها