3/24/2018
شنبه، ۰۴ فروردین ۱۳۹۷
مانع بازی کودکان در کوچه نشوید
کارشناس علوم تربیتی مطرح کرد:

مانع بازی کودکان در کوچه نشوید

جهانگیر مرادی با بیان اینکه کودکانی که با هم‌سن و سال‌های خود در کوچه و پارک‌ها بازی می‌کنند از استقلال بیشتری در دورانهای مختلف زندگی خود برخوردار خواهند بود، گفت: توانایی‌های جسمی و روحی این کودکان نیز به مراتب بیشتر از دیگر همسالان خود است.
اعتمادآنلاین - جهانگیر مرادی کارشناس علوم تربیتی در گفت و گویی بیان کرده است که بازی کردن کودکان در کوچه و با همسالانشان، تاثیر سویی بر تربیت آنها نخواهد گذاشت.

به گزارش ایسنا او با رد اینکه در کوچه بازی کردن کودکان و نوجوانان بر روی آنها آثار سوء تربیتی برجای خواهد گذاشت، گفته است: با مقایسه کودکان و نوجوانان نسل‌های گذشته با همسن و ‌سالهای امروزی آنها می‌توان به جرات گفت که روحیه احترام گذاشتن به بزرگترها و توجه به سایر ارزش‌های انسانی در آنها به مراتب بیشتر از کودکان و نوجوانان امروزی است.

مرادی با بیان اینکه کودکانی که با هم‌سن و سال‌های خود در کوچه و پارک‌ها بازی می‌کنند از استقلال بیشتری در دورانهای مختلف زندگی خود برخوردار خواهند بود، گفت: توانایی‌های جسمی و روحی این کودکان نیز به مراتب بیشتر از دیگر همسالان خود است.

این کارشناس علوم تربیتی در صحبت هایش بیان کرده است که افت توجه به ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی را به وضوح می‌توان در متولدین دهه 70 به بعد دید.

مرادی با بیان اینکه برخی از خانواده‌ها به فرزندان خود اجازه بازی کردن با گروه همسالانشان در کوچه را نمی‌دهند، گفت: کوچه عامل انحراف کودکان نیست، زیرا اگر اینگونه بود باید نسل‌های گذشته بیشتر دچار انحراف می‌شدند.

مرادی با بیان اینکه بازیهای امروزی کودکان را متکی به خود بار نمی‌آورند، گفت: کودکان و نوجوانان امروزی به شدت به والدین و اطرافیان خود متکی هستند، این در حالیست که بازی‌های قدیمی بگونه‌ای بود که فرد بدون اتکا به دیگران با همسن و سال‌های خود به آنها می‌پرداخت.

مرادی در ادامه دلیل بروز بیش فعالی در اکثر کودکان و نوجوانان امروزی را نبود شرایطی برای تخلیه هیجانات آنها عنوان کرد و افزود: از آنجایی که کودکان و نوجوانان امروزی نمی‌توانند هیجانات خود را تخلیه کنند، بیش فعال نشان داده می‌شوند.

او با بیان اینکه 90 درصد بازی‌های جدید بازی‌های رایانه‌ای هستند، گفت: بی‌تحرکی و چاقی یکی از مهمترین آسیب‌های این بازی‌ها است.
دیدگاه ها