2/24/2018
شنبه، ۰۵ اسفند ۱۳۹۶
زیاده خواهی عربستان بازگشت به نقطه صفر در مذاکرات کویت بود
جابری انصاری:

زیاده خواهی عربستان بازگشت به نقطه صفر در مذاکرات کویت بود

معاون عربی و آفریقا وزارت امور خارجه حمایت گسترده مردم یمن از مجلس منتخب این کشور و تصمیمات آن را با اهمیت و شایسته توجه جامعه بین المللی دانست و گفت: تردیدی نیست رویکرد غیر منطقی و زیاده خواهانه عربستان موجب شکست مذاکرات کویت و بازگشت به نقطه صفر در تلاش های نماینده سازمان ملل شد.
اعتمادآنلاین-حسین جابری انصاری اظهار داشت: این مذاکرات در صورت رعایت انصاف می توانست پایانی بر یک جنگ کور باشد که پس از تقریبا یک سال و نیم حاصلی به جز ویرانی یمن و قربانی شدن هزاران غیر نظامی بی گناه از جمله زنان و کودکان نداشته است.

او ادامه داد: متاسفانه جنگ افروزی هنوز ادامه دارد و سعودی ها با هدف قرار دادن مدارس و بیمارستانها وارد فاز خطرناکی از اقدامات علیه بشریت شده اند تا جائیکه امدادگران بین المللی و پزشکان بدون مرز نیز از حملات انتقام جویانه هواپیماهای ائتلاف خود خوانده عربستان بی نصیب نمانده اند.

جابری انصاری گفت: محکومیت وسیع حمله به بیمارستانها و مدارس از سوی نهادهای بین المللی از یک سو نشان می دهد جهان نمی تواند برای همیشه نسبت به ظلم و تجاوز گری سکوت کند و از سوی دیگر بی توجهی عربستان به اینگونه هشدارها حکایت از ناکارآمدی شورای امنیت در متوقف کردن رژیم سعودی دارد. بی تردید اگر همراهی برخی اعضای دائم شورای امنیت با زیاده خواهی های عربستان نبود این جنگ تاکنون ادامه نمی یافت.

معاون عربی و آفریقا وزارت امور خارجه افزود: یمن آزمون بزرگ و مهمی فراروی جامعه بین المللی و شورای امنیت است تا نشان دهد تا چه میزان می تواند در تحقق موازین مورد پذیرش خود کارایی داشته باشد.

وی تصریح کرد: بی تردید پس از یک سال و نیم جنگ خانماسوز و تعلل قدرتهای بزرگ چاره ای برای مردم یمن جز بازگشت به ساز و کارهای قانونی داخلی و در راس آنها اعاده فعالیت مجلس منتخب باقی نمانده و تردیدی نیست که هیچ طرفی نمی تواند مشروعیت پارلمان منتخب یمن را زیر سوال ببرد.

جابری انصاری گفت: تصمیمات نمایندگان مردم یمن از جمله در زمینه تشکیل شورای عالی سیاسی، قانونی و قابل احترام بوده و از این پس در همه طرحها و ابتکارات صلح، این تصمیمات می بایست مورد شناسایی قرار گیرد.
دیدگاه ها