4/20/2018
جمعه، ۳۱ فروردین ۱۳۹۷
ارثی که شهید بهشتی برای همسرش گذاشت

ارثی که شهید بهشتی برای همسرش گذاشت

شهید بهشتی در وصیت‌نامه خود یک سوم از خانه و اثاث آن را به همسرش بخشیده است.
آعتمادآنلاین- دیوارهای خانه- موزه شهید بهشتی در خیابان شهید دستجردی حاوی خاطرات بسیاری از مدت زمان زندگی شهید بهشتی است. یکی از عکس هایی که روی دیوار این خانه خودنمایی می کند عکسی از وصیت نامه شهید بهشتی است که در آن یک سوم از خانه 600 متری خود را به عزت الشریفه مدرس مطلق بخشیده است.


دیدگاه ها