3/24/2018
شنبه، ۰۴ فروردین ۱۳۹۷
صاحب منصبان سیاسی می توانند برای آشتی ملی پیش قدم شوند/ یافتن اشتراکات میان جریان های سیاسی ضرورت گفت و گوی ملی است
رحیمی در گفت و گو با اعتمادآنلاین:

صاحب منصبان سیاسی می توانند برای آشتی ملی پیش قدم شوند/ یافتن اشتراکات میان جریان های سیاسی ضرورت گفت و گوی ملی است

یک نماینده اصلاح طلب مجلس معتقد است که به منظور ایجاد آشتی ملی و گفت و گوی ملی در کشور قدم ابتدایی می تواند نزدیک شدن دیدگاههای طیف های مختلف جناحها به یکدیگر باشد.
اعتمادآنلاین- علیرضا رحیمی نماینده تهران و عضو فراکسیون امید در گفت و گو با خبرنگار اعتمادآنلاین با اشاره به ضرورت ایجاد آشتی ملی در کشور، گفت: در حال حاضر ضرورتی که برای آشتی ملی وجود دارد ضرورت گفت و گوهای مستقیم میان جریانهای سیاسی کشور است.چرا که گفت و گوهای مستقیم میان جریان ها وجود ندارد و بعضا میان افراد مطرح سیاسی این دیالوگ های مستقیم اتفاق نمی افتد و گفت و گو یا از طریق رسانه ها، شایعات و نقل قولها است که این امر بیشترین سم را در عرصه سیاسی کشور ایجاد می کند و بیشترین ضرر را برای فضای گفت و گو دارد.
این نماینده اصلاح طلب تصریح کرد: قاعدتا هرچه گفت و گو بی واسطه و مستقیم باشد. و در عین حال در یک فضای سازنده و با اعتماد متقابل صورت گیرد به یک نقطه مشترک می رسد. هرچه این لوازم وجود نداشته باشد گفت و گو یک شعار و پز و ادعای بی اساس می شود و قاعدتا مردم هم از سیاسیون و فعالان سیاسی و فرهیختگان انتظار دارند که قدم های عملی برای گفت وگو بر دارند و بر لوازمش هم متعهد باشند.
رحیمی با بیان اینکه گفت و گوها میان جناحها باید در سطوح مختلف شکل بگیرد، خاطرنشان کرد: برای مثال آقای دکتر عارف طرح گفت و گوی ملی در پارلمان را مطرح کردند که گفت وگو در میان فراکسیونهای داخل مجلس می تواند آغازی برای گفت وگوی ملی در فضای سیاسی کشور و گفت وگوی بین احزاب باشد.
وی افزود: گفت و گو قاعدتا میان احزابی که اختلاف نظر و اختلاف دیدگاه دارند باید شکل بگیرد ائم از اینکه در یک طیف و یا در دو طیف مختلف باشند. بعنوان مثال در خانواده بزرگ اصلاحات نگاهها به یک موضوع ممکن است متفاوت باشد اما یک ائتلاف بزرگی شکل می گیرد و همبستگی ایجاد می شود و حماسه ای مانند 7 اسفند ماه رقم می خورد. در عین حال هرچقدر این دیدگاهها-دیدگاههای درون جریانی- را بهم نزدکتر کنیم فضا برای حرکت به سمت گفت و گو با طرف مقابلی که در اساس با خیلی از دیدگاهها اختلاف نظر دارد فراهم می شود.
این نماینده مجلس گفت: به هر حال یک نکته مهم که در گفت وگوی ملی باید مد نظر قراردهیم، پیدا کردن مشترکات دو جریان است که این موضوع می تواند نقطه تقویت گفت و گو ها باشد. در حال حاضر همه بازیگران سیاسی و یا احزاب و جریانات سیاسی بر روی قانون اساسی، مقام معظم رهبری، منافع ملی، حق مردم، تمامیت ارضی کشور و دفاع از کشور اتفاق نظر دارند اما موارد اختلافی مانند اینکه مدیریت کشور و دستگاهها به چه صورت باشد همچنین راجع به روش ها و نتیجه ها اختلاف وجود دارد و متمسک به این دو حوزه روش ها و مدیریت ها فقط نسبت به تخریب همدیگر قدم بر می دارند.
وی ادامه داد: لذا قاعدتا یک طرف باید صف شکن باشد. در حال حاضر بزرگان سیاسی اعلام آمادگی کردند و برای باز کردن فضای گفت و گوی ملی و جدیت در رسیدن به آشتی ملی انعطاف نشان دادند.
این نماینده اصلاح طلب در خصوص اینکه چه کسانی می توانند برای آشتی ملی پیش قدم شوند، اظهارداشت: افرادی که هم در میان احزاب ، مردم و سیاسیون صاحب منصب هستند وجاهت دارند و هر شخصی که در یک گروه و یک مجموعه وجاهت دارد می تواند برای این کار مهم و خیرخواهانه پیش قدم شود.

دیدگاه ها