4/23/2018
دوشنبه، ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
پایداری ها باید حرف گروه های حاضر در جبهه مردمی نیروهای انقلاب را بشنوند/ کارکردن برای ملت من و تویی ندارد/ بجز پایداری ها گروهی دیگری نیست که به جلسات نیامده باشد
رهبر با اشاره به عدم حضور پایداری ها در جلسات جمنا:

پایداری ها باید حرف گروه های حاضر در جبهه مردمی نیروهای انقلاب را بشنوند/ کارکردن برای ملت من و تویی ندارد/ بجز پایداری ها گروهی دیگری نیست که به جلسات نیامده باشد

احتمال وحدت در میان جریان اصولگرایی بیش از پیش کمرنگ شده است. اصولگرایان که معتقدند در این انتخابات تنها راه پیروزی وحدت است اما در این راه نیز ناکام بوده اند.
اعتمادآنلاین- شکستهای اصولگرایان در انتخابات های مختلف همچنان عبرتی برای به وحدت رسیدن نشده است. آنها به مراتب نشان داده اند که وحدت شکن های قدری هستند. در حالیکه پیش از این نقوی حسینی از عدم شرکت اعضای جبهه پایداری در جلسات جبهه مردمی نیروهای انقلاب تنها صرف دریافت یک دعوتنامه و شنیده نشدن نظراتشان گفته بود؛ محمدتقی رهبر عضو جبهه مردمی نیروهای انقلاب می گوید آنها می توانستند بیایند و حرفهایشان را در جلسه جبهه بگویند. حرف چند گروه را آن یک گروه-پایداری ها- باید بشنود وقتی که می خواهند برای ملت کار کنند من و تویی وجود ندارد.
پایداری ها که تاکنون نشان داده اند که خود را تافته ای جدا بافته ای می دانند این بار هم قصد ندارند به این راحتی به ائتلاف با دیگر طیف های اصولگرا تن دهند. انتخابات ریاست جمهوری 92 بود که علیرغم زحمات مرحوم مهدوی کنی این جبهه به حمایت سعید جلیلی در انتخابات پرداخت و تا لحظه آخر نیز تن به ائتلاف نداد.
در نبود بزرگانی چون مرحوم مهدوی کنی اصولگرایان درصدد بودند تا با تابلو جبهه مردمی نیروهای انقلاب به وحدت برسند که این مهم هم هنوز محقق نشده است. پایداری ها اگر چه در جلسات این جبهه شرکت نکردند و به گفته یکی از نزدیکان این طیف منتظر جلسات خصوصی از سوی جبهه مردمی هستند اما این جبهه را تنها راه رسیدن به وحدت ندانستند و اعلام کردند که راههای دیگری نیز برای نیل به وحدت وجود دارد.
به هر جهت باید منتظر راههای پیشنهادی جدید از سوی جبهه پایداری که سهم خواهی زیادی در انتخابات ها دارد باشیم و به نظر می رسد با توجه به شناختی که از این جبهه وجود دارد آنها درصدد این هستند که وحدتی با محوریت پایداری ها شکل گیرد.
محمد تقی رهبر همچنین در خصوص نتایج جلسات جبهه مردمی نیروهای انقلاب به اعتمادآنلاین گفت: جلسات ما در جبهه دو هفته یکبار تشکیل می شود و در جلسه ای که در این هفته برگزار می شود باید دید کمیسیون ها چه کاری کرده اند. کمیسیون ها فعال هستند و گزارششان را در جلسه عمومی ارائه می دهند.
وی در خصوص عدم حضور پایداری ها در جلسات جبهه نیز اظهارداشت: دعوتشان کردند نیامدند و اختیار دارند.
این عضو جبهه مردمی نیروهای انقلاب در خصوص اظهارات یک عضو پایداری مبنی بر اینکه ما با دعوتنامه جایی نمی رویم، گفت: بیایند آنجا حرفهایشان را بزنند چه فرقی می کند. چند گروه در جمنا حضور دارند و پایداری ها تنها یک گروه هستند.
وی تاکید کرد: حرف چند گروه را آن یک گروه باید بشنود نه اینکه چند گروه بیایند یک گروه را ببینند. این حرفها نیست وقتی که می خواهند برای ملت کار کنند من و تویی وجود ندارد. برادران ما برادران خوبی هستند و اگر به جمع بپیوندند خوب است.
رهبر در خصوص اینکه کدام طیف های اصولگرا در جلسات جمنا شرکت نکرده اند، گفت: بجز پایداری ها مورد دیگری نشنیدم که به جلساتنیامده باشند.

دیدگاه ها