3/22/2018
پنج شنبه، ۰۲ فروردین ۱۳۹۷
بیش از 400 سوال در انتظار اقدام هیات رئیسه؛ بررسی تحقیق و تفحص ها و سوالات تا پایان مجلس دهم طول می کشد
یک عضو هیات رئیسه مجلس در گفت و گو با اعتمادآنلاین:

بیش از 400 سوال در انتظار اقدام هیات رئیسه؛ بررسی تحقیق و تفحص ها و سوالات تا پایان مجلس دهم طول می کشد

یک عضو هیات رئیسه اظهارداشت: حجم تحقیق و تفحص ها، سوالات و استیضاح ها بالا و غیر طبیعی است. مشخص نیست که بتوانیم تحقیق و تفحص و سوالهایی که در حال حاضر به هیات رئیسه مجلس ارائه می شود را تا پایان دوره در صحن علنی طرح کنیم.
اعتمادآنلاین-علی اصغر یوسف نژاد عضو هیات رئیسه مجلس در گفت وگو با خبرنگار اعتمادآنلاین با اشاره به حجم بالای تحقیق و تفحص، استیضاح و سوال از وزرا در مجلس،‌ گفت: تحقیق و تفحص ها، سوالها و استیضاح ها اگر چه از حقوق نمایندگان است و بعد نظارتی مجلس نیز نسبت به بعد قانون گذاری اش ضعیف تر است اما یک مقدار غیر طبیعی به نظر می رسد.
وی ادامه داد: به نظر می رسد تحقیق و تفحص ها و سوالات بیش از حد است دلیل آن را نمی دانم. اما حتما مشکلاتی است که نمایندگان با دستگاهها دارند. سو مدیریت ها، سو تدبیر ها، دلیل سوالها و تحقیق و تفحص نمایندگان است. البته غیر از تحقیق و تفحص و سوال در آیین نامه داخلی موادی وجود دارد که می تواند کارکرد نظارتی را داشته باشد اما کمتر از آن استفاده می شود. مانند بند 1 ماده 49 که این اختیار را به نماینده می دهد و شبیه تحقیق و تفحص است که اگر سوء مدیریت و سوء تدبیر وجود داشته باشد می توانند از آن استفاده کنند. ماده 233 نیز این اختیار را می دهد که راجع به دستگاهها گزارشی را به صحن علنی بیاورند و ارائه دهند.
این عضو هیات رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: طبیعی است که وقتی تعداد سوالها، استیضاحها و تحقیق و تفحص ها زیاد باشد مجلس ظرفیت طرح آنها را ندارد. در حال حاضر حدود 400 سوال از سوی نمایندگان به هیات رئیسه ارائه شده و اگر بخواهیم هر هفته و یا هر جلسه سوال بپرسیم، بررسی این حجم از سوالات حداقل یک سال دیگر طول می کشد. من فکر نمی کنم که ظرفیت زمانی تا پایان دوره اجازه طرح سوال و تحقیق و تفحص هایی که در حال حاضر به هیات رئیسه تقدیم می شود را در صحن علنی داشته باشد . البته ممکن است اجازه بررسی را بدهد اما اجازه طرح را نمی دهد.
وی در خصوص آخرین تحقیق و تفحصی که تقدیم هیات رئیسه مجلس شده، تصریح کرد: ممکن است بسیاری از تحقیق و تفحص ها جنبه منطقه ای و محلی داشته باشد. آخرین تحقیق و تفحص هم بحث واگذاری پتروشیمی کرمانشاه بوده که به کمیسیون انرژی ارجاع دادیم و کمیسیون باید طی مراحلی طولانی بررسی کند. بعد از بررسی کمیسیون، تحقیق و تفحص به صحن می آید و اگر در صحن رای آورد کارگروهی تشکیل می شود تا این تحقیق و تفحص را بررسی کنند. مراحل تحقیق و تفحص نسبت به سوال یا استیضاح از نظر زمانی طولانی است.
دیدگاه ها