3/22/2018
پنج شنبه، ۰۲ فروردین ۱۳۹۷
بسیاری از افراد معرفی شده در لیست جمنا زمینه جامعه پذیری را ندارند/ در نهایت یکی دو نفر از سوی جمنا برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری معرفی می شوند
محمد تقی رهبر در گفت و گو با اعتمادآنلاین:

بسیاری از افراد معرفی شده در لیست جمنا زمینه جامعه پذیری را ندارند/ در نهایت یکی دو نفر از سوی جمنا برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری معرفی می شوند

محمد تقی رهبر: در خصوص لیست نهایی هیات گزینش مرکزی جمنا تصمیم می گیرد. ولی من معتقدم که قانون منعی برای حضور افراد ایجاد نکرده (چه احمدی نژادی باشند چه نباشند) ... حالا وابسته به هر جریانی که باشد اما این جمع هستند که باید به این موارد توجه داشته باشند اما بسیاری از افرادی که معرفی شده اند زمینه جامعه پذیری ندارند.
اعتمادآنلاین- لیستی 14 نفره از سوی جمنا برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری معرفی شده است که البته این گام اول است. محمد تقی رهبر یکی از اعضای جبهه مردمی نیروهای انقلاب عنوان می کند که قرار است در نهایت به یک یا دو کاندیدا برسند و افرادی نیز برای ایجاد فضای رقابتی حضور خواهند داشت اما می گوید که خیلی از کسانیکه معرفی شده اند زمینه جامعه پذیری ندارند. در ادامه گفت و گوی اعتمادآنلاین با محمد تقی رهبر را می خوانید.

در حال حاضر 14 نفر از سوی جمنا بعنوان کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در قدم اول معرفی شده اند، روال و روند کار در جبهه مردمینیروهای انقلاب به چه شکل است؟ آیا در نهایت به یک نفر می رسند؟
قرار بر این بود که از بین افرادی که اعلام حضور کردند و کاندیدا شدند بررسی ها انجام شود و شاخص ها در اینها دیده شود و از میان آنها کاندیداهای مورد نظر که یک یا دو نفر هستند انتخاب شود. نباید کاندیداها در نهایت بیش از یک یا دو نفر باشد. این قرار اولیه بود و باید دید کمیته مربوطه و هیات مرکزی چه می کند.

در لیست 14 نفره جبهه مردمی نیروهای انقلاب، افرادی حضور دارند که در انتخابات های اخیر شرکت کرده اند و موفق نبودند...به قولی قبلا آزمون شده اند
منعی ندارد.

جامعه تاکنون آنها را نپذیرفته...
حالا هم قبول نکند مشکلی ندارد.

اصولگرایان نمی خواهند با کاندیدایی بیایند که حرفی برای گفتن داشته باشد و رقیب جدی باشد؟
قرار بر این است که در میان این افراد در نهایت کسی را انتخاب کنند که پایگاه اجتماعی داشته باشد شناخت و شایستگی داشته باشد و ملت او را بشناسند. اگر این شخص را در میان این 14 نفر پیدا کنند اعلام می کنند. البته یکی دو نفر هم برای رقابت معرفی می شوند و علی الحساب قرار بر این است.
طبعا هیات گزینش مرکزی جمنا به این مسئله توجه دارند و چون توجه دارند باید سابقه کار، شایستگی و عملکرد افراد را ببینند. شناخت اجتماعی آنها را نیز باید بررسی کنند و کسی را در نهایت معرفی کنند که قابل پذیرش برای جامعه باشند.

برخی از افراد معرفی شده از وزرای دولت احمدی نژاد هستند، آیا از این افراد خواسته شده که جدایی از مسیر احمدی نژاد را اعلام کند یا این موضوع هم منعی ندارد؟
در این خصوص همان هیات گزینش مرکزی تصمیم می گیرد. ولی بنده معتقدم که قانون منعی ایجاد نکرده که آن شخص بیاید یا نیاید... حالا وابسته به هر جریانی که باشد اما جمع هستند که باید توجه به این موارد داشته باشند و خیلی از این افرادی که معرفی شده اند زمینه جامعه پذیری ندارند.

مشکل نمی بینید اینهایی که از منتسبان به آقای احمدی نژاد هستند از سوی جمنا معرفی شوند؟
جا ندارد که ما در برابر اینها موضع بگیریم چرا که موضع گرفتن یعنی بزرگ کردن افراد لزومی ندارد موضع گیری کنیم.

در نهایت جبهه نیروهای مردمی انقلاب به چه کسی می رسد؟
من معتقدم یکی دو نفر اما خود من هم هنوز منتظرم و نمی دانم شورای مرکزی ما چه تصمیمی بگیرد.

به نظر شما چه کسی از جمع 14 نفری معرفی می شوند؟
هیچ نظری ندارم.

دیدگاه ها