3/22/2018
پنج شنبه، ۰۲ فروردین ۱۳۹۷
شادباش نوروزی رئیس جمهوری آلمان به رئیس جمهور

شادباش نوروزی رئیس جمهوری آلمان به رئیس جمهور

رئیس جمهوری آلمان به ایرانیان فرارسیدن نوروز را تبریک گفت.
دویچه‌وله نوشت: به مناسبت فرارسیدن نوروز ۱۳۹۶ بهترین شادباش های خود و مردم آلمان را به شما و همه ی شهروندان ایران تقدیم می کنم. نوروز یعنی نور نو: با چنین نامی که بیانگر برابری روز و شب در آغاز بهار است، ایرانیان اعم از زن و مرد، آغاز سال نو را فراتر از همه ی مرزهای فرهنگی و دینی جشن می گیرند. این روز همچنین معادل آغازی تازه و رویش دوباره ی حیات پس از ماه های طولانی و سرد زمستان است و نزد ما در آلمان آغاز رسمی بهار را مشخص می کند.
اما این روز انگیزه ای هم هست که با امیدی فراوان به چالش های آینده نظر دوزیم. مناسبات همه جانبه ای کشورهای ما را از دیرباز به یکدیگر پیوند می زند. پس از عقد توافقنامه ی وین و با آغاز اجرایی شدن آن، ما فصل نوینی در همکاری هایمان را آغاز کردیم. به این همکاری ها جان بخشیدن و تفاهم متقابل را تقویت کردن، وظیفه ی مشترک ما برای سال نو ایرانی خواهد بود.
دیدگاه ها