2/24/2018
شنبه، ۰۵ اسفند ۱۳۹۶
کاپیتان تیم لیگ برتری را با چاقو زدند

کاپیتان تیم لیگ برتری را با چاقو زدند

کاپیتان تیم لیگ برتر چاقو خورد امروز این کاپیتان با دستی بانداژ شده به میدان خواهد رفت!
اعتمادآنلاین-یکی از بازیکنان تیم پرطرفدار شهرستانی در پی درگیری با کاپیتان این تیم، همبازی خود را با چاقو زد.
امروز این کاپیتان با دستی بانداژ شده به میدان خواهد رفت!

منبع:خبر ورزشی
دیدگاه ها