4/23/2018
دوشنبه، ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
دونالد ترامپ از زاویه دیگر

دونالد ترامپ از زاویه دیگر

این روزها بحث و گفتگو های زیادی در باب سخنرانی دونالد ترامپ درباره ایران و بحث برجام شده است، و تمامی محافل سیاسی و اقتصادی گفتگوها و نظارت کارشناسی خود را درباره این رویداد و احتمالات پیش رو ارائه نموده اند. لیکن با توجه به تمام نظرات موجود و محدودیت هایی که از نظر سیاسی و اقتصادی کشورمان دارد، شاید با یک نگاه روانکاوانه به سخنرانی دونالد ترامپ بتوان زاویه نگاه جدیدی را به راهکارهای پیشنهاد شده اضافه نمود. اگر از دیدگاه روانکاوی به شخصیت و کاراکتر دونالد ترامپ نگاه شود، وی دارای سه تیپ شخصیتی می باشد، این تیپ های شخصیتی شامل قدرت جو، نگاه طلب و لذت گرا می باشد.

فارغ از بحث های تخصصی روانکاوی در مورد کاراکترهای یاد شده، از منظر روانکاوی دلیل اصلی این روش سخنرانی دونالد ترامپ در نوعی دیده نشدن مستتر می باشد. اما این دیده نشدن برای دونالد ترامپ از جنسی متفاوت بوده که در دو منظر نهفته است:

۱-دونالد ترامپ همواره می خواهد همه کارهای مهم به اسم وی نوشته شود و تنها چیزی که روان وی را آرام میکند، نامگذاری کارها، معاهدات، قراردادها و مکان ها به نام وی می باشد. لذا لزومی ندارد که حتما معاهده مهمی منعقد گردد، فقط کافی است اعلام شود که این معاهده به دست دونالد ترامپ انجام شده حتی اگر هم به زیان ایالات متحد باشد، باعث امنیت بخشی به روان وی می شود.

۲- از آنجایی که روان شخصیتی دونالد ترامپ به دنبال بسط و گسترش قلمرو خود می باشد، لذا معاهدات و قراردادهایی که در حوزه قلمرو وی گسترش نیافته را باطل می داند. لذا کافی است برای آرامش و امنیت روان وی در قلمرو زمانی و حکمرانی وی امتیازات اقتصادی داده شود.

با توجه به نکات یاد شده والبته وجود تمامی موانع سرحال چون عدم وجود لابی مناسب با محافل نزدیک به دونالد ترامپ، لابی و هزینه فراوان عربستان و صهیونیست ها علیه ایران، شاید با پیشنهادات ذیل در ۶0 روز آینده فرصت کشور بتوان تا حد زیادی تهدید موجود را به یک فرصت مناسب تبدیل نماید، و تا حد مناسبی امنیت و آرامش کشور را تضمین گردد.

۱-اگر از نظر حقوقی و حاکمیتی امکانش فراهم بود، متممی هرچند کوچک به برجام اضافه گردد، به قسمی که ایفای نقش دونالد ترامپ در این متمم بسیار پر رنگ باشد. مهم نیست که محتوی این متمم چقدر به نفع ایالات متحد باشد، فقط کافی است که نشان داده شود دونالد ترامپ بسیار نقش سازنده ای در آن داشته است.

۲- معاهده اقتصادی جداگانه ای با دولت دونالد ترامپ در یکی از حوزه های ذیل بطور کلان بسته شود:
الف- زیرساخت صنعت جهانگردی: ساخت هتل های زنجیره ای ، خرید هواپیما، بازسازی خطوط راه آهن، بازسازی جاده ها
ب- صنعت خودرو: مشارکت با یکی از کمپانی های خودرو آمریکایی همانند مشارکتی که با پژو فرانسه انجام شده است.

امید است مدیران ارشد کشور با بهره گیری از این شیوه نگاه به مسائل و همچنین آماده سازی زیر ساخت کشور به کمک اصلاح فرآیند های جاری، آمادگی لازم برای رویارویی با اتفاقات آتی را داشته باشند.

دیدگاه ها