4/25/2018
چهارشنبه، ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
استفاده از کتاب‌های کمک‌آموزشی نقیصه است
بطحایی:

استفاده از کتاب‌های کمک‌آموزشی نقیصه است

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه استفاده از کتاب‌های کمک‌آموزشی در دوره ابتدایی نقیصه است، گفت: «متاسفانه معلمان دانش‌آموزان ابتدایی را به کتاب‌های کمک‌آموزشی ارجاع می‌دهند.»
اعتمادآنلاین- سید محمد بطحایی؛ وزیر آموزش و پرورش در مراسم دوازدهمین همایش تجلیل از مولفان و پدیدآورندگان مواد و رسانه‌های آموزشی با اشاره به اینکه کتاب درسی به عنوان سند رسمی کشور اهمیت والایی دارد، گفت: «در کتاب های درسی، ارزش های حاکمیت و رویکردهای نظام منعکس شده و شاید به همین دلیل کتاب درسی به نام مولفان آن نامیده نمی‌شود بلکه به عنوان سند رسمی محسوب می شود.»
وی افزود: «حساسیت‌های فراوانی در همه ادوار روی کتاب‌های درسی وجود دارد و خواهد داشت. وجوهی که در کتاب های درسی مورد تاکید قرار می‌گیرد، همواره توسط مراجع علمی و اولیا و... رصد می شود و می دانم فشار فراوانی بر مولفان و گروه‌های آموزشی وارد می شود. در کتاب های درسی تنها برداشت های فکری و اعتقادات مولف نمی آید بلکه واکاوی‌ها و رویکردهای جامعه را منعکس می کند به همین علت حساسیت ها زیاد است.»
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه باید به جامعه و مدیران و مراجع و صاحبنظران حق بدهیم که این حساسیت ها را داشته باشند و با دقت بیشتری موصوعات را مورد واکاوی قرار دهند، گفت: «با دو سه سوال عمده رو به رو هستیم که یکی از مهمترین سوال‌ها، به ماهیت و فرایند برنامه‌ریزی درسی باز می گردد.»
وی با بیان اینکه ما باید اعتراف کنیم سرعت پاسخگویی به نیازهای اجتماعی کند است، عنوان کرد: «کتاب درسی امروز علی رغم رشد رسانه ها، مهمترین جایگاه را دارد و اگر نتوانیم برای چالش‌های موجود در کتاب‌ها راه چاره‌ای پیدا کنیم، همچنان در معرض انتقادهای فراوان خواهیم بود. البته نیازهای اجتماعی و فردی افراد دامنه گسترده ای دارد که امکان پاسخگویی همه این ها در کتاب وجود ندارد. اما از آن طرف نیازهایی که افراد با آن مواجه می شود به یک زمان 3 تا 4 سال نیاز دارد تا در فرایند برنامه ریزی وارد شود.»
وی با بیان اینکه هنوز اهداف دوره های تحصیلی که می تواند ارتباط طولی بین پایه ها و برنامه های درسی ایجاد کند، به اجرا درنیامده است، گفت: «در حوزه برنامه درسی با نارسایی هایی رو‌به‌رو هستیم از جمله رقبایی (کتاب های کمک آموزشی) که طعنه به کتاب های درسی می زنند و در برخی مواقع اهداف برنامه‌های درسی‌های ما را مورد تهدید قرار می دهد. کتاب های کمک آموزشی که وجود دارد و داخل کیف و کلاس می آیند به عنوان رقیب برنامه درسی می دانم. در این رابطه باید آسیب شناسی به صورت مجددانه صورت گیرد و ریشه هایی که باعث این مشکل شده را پیدا کنیم.»
وی ضمن تاکید بر اینکه در مواجه با رقبایی که برنامه درسی را مورد تهدید قرار داده، موفق نبودیم، تصریح کرد: «معلم دانش‌آموزان را حتی در کلاس اول به کتاب های کمک اموزشی ارجاع می‌دهد و این نقیصه است که نباید از آن چشم پوشی کرد.»
وی در ادامه خاطرنشان کرد: «از سازمان پژوهش می‌خواهم در سال تحصیلی این موضوع را به صورت جد در دستور کار قرار دهند و در صورت لزوم از مقررات سازمان استفاده کنند و به من بگویند. از ما و شما این کار برمی آید. اگر بخواهیم مجدانه وقت بگذاریم، می توانیم این مساله را حل کنیم. کتاب های درسی باید با روش خلاقانه، مخاطب و دانش آموزان را جذب کند و امیدوارم با ساز و کار بهتر این موضوع مورد توجه قرار گیرد.»

منبع: ایلنا
دیدگاه ها