6/25/2018
دوشنبه، ۰۴ تیر ۱۳۹۷
آقای حریری! استعفا بده ولی آبروی خود را مبر

آقای حریری! استعفا بده ولی آبروی خود را مبر

آیا ایشان فراموش کرده‌اند که ایران چگونه از استقلال لبنان در برابر اسرائیل حمایت کرد و متحد ایران یعنی حزب‌الله تنها نیروئی بود که اسرائیلی‌ها را از لبنان بیرون کرد؟
اینکه نخست وزیری برود در کشوری بدنام و آنجا از پست خود استعفا دهد جای بسی تعجب و شک و تردید است. حریری می توانست در لبنان استعفای خود را طبق روال همه جای دنیا به رئیس جمهور کشور تقدیم کند.

بدتر از آنکه ایشان خود را تا سرحد دست‌نشانده عربستان تنزل داد و استقلال خود را زیر سوال برد اتهامی بود که ناجوانمردانه به ایران وارد کرد. آیا ایشان فراموش کرده‌اند که ایران چگونه از استقلال لبنان در برابر اسرائیل حمایت کرد و متحد ایران یعنی حزب‌الله تنها نیروئی بود که اسرائیلی‌ها را از لبنان بیرون کرد.

حال چه وعده و نویدی از یک رژیم واپسگرا و در حال زوال دریافت کرده که چنین عجولانه خود را به طوفان بلا سپرده است. حرکت عربستان قابل درک است. رژیمی که برگ‌های خود را در سوریه سوخته می‌بیند و در عراق جای پای مطمئنی پیدا نمی‌کند و تمام رجزخوانی‌هایش جز آبروریزی حاصل دیگری نداشته است حالا جوانی را دوره کند که جز رانت خانوادگی از ویژگی دیگری برخوردار نیست و از او بخواهد که دریک سناریوی جنجالی ولی توخالی مطلبی علیه رقیب این کشور به ربان براند خیلی جای تعجب ندارد.

آنها که باید به یاد داشته باشند که ایران بارها عربها را از نابودی و هزیمت در برابر گروههای تروریستی نجات داده است حتما به یاد دارند گرچه ما هم بی‌وفایی های دیگران را از یاد نبرده و نخواهیم برد.
دیدگاه ها