6/25/2018
دوشنبه، ۰۴ تیر ۱۳۹۷
۳۹ درصد از پست های مدیریتی در وزارت بهداشت، مربوط به زنان است
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت:

۳۹ درصد از پست های مدیریتی در وزارت بهداشت، مربوط به زنان است

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت گفت: بیش از ۵۵ درصد از پرسنل وزارت بهداشت، زن هستند که ۷۳ درصد از آنها در رسته بهداشتی و درمانی، حدود ۱۱ درصد اعضای هیات علمی، بیش از ۱۰ درصد از آنها در رسته اداری و مالی و حدود ۴ درصد در رسته آموزشی و فرهنگی فعالیت دارند.
اعتمادآنلاین| سید علی صدرالسادات در نشست مشترک وزیر بهداشت و معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده، اظهار داشت: در حال حاضر حدود ۱۱ هزار و ۸۵۱ پست مدیریتی دارای تصدی در وزارت بهداشت وجود دارد که تصدی ۷ هزار و ۱۹۱ پست مدیریتی در وزارت بهداشت با مردان و تصدی ۴ هزار و ۶۶۰ نفر، با زنان است.
وی تصریح کرد: ۶۱ درصد از پست های مدیریتی در وزارت بهداشت مربوط به مردان و ۳۹ درصد دیگر مربوط به زنان است و ۹ درصد بالاتر از آن چیزی هستیم که به عنوان نُرم در شورای عالی اداری تعیین شده بود.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت با اشاره به توزیع زنان در سطوح مدیریتی وزارت بهداشت، گفت: ۳۸ درصد از زنان در پست های مدیریتی در وزارت بهداشت، مدیران پایه، ۳۹ درصد از آنها مدیران عملیاتی و ۲۳ درصد دیگر مدیران میانی هستند.
صدرالسادات اظهار داشت: در دولت دوازدهم یکی از معاونین وزارت بهداشت و یکی از روسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور و سه نفر از مشاوران وزیر بهداشت از میان زنان انتخاب شدند همچنین علاوه بر این، سه هزار و ۱۱۲ نفر از روسای ادارات مختلف در وزارت بهداشت، ۹ نفر از روسای بیمارستانهای دانشگاهی، ۲۱ نفر از روسای مراکز تحقیقاتی، ۴۴ نفر از روسای دانشکده ها، ۲۷۲ نفر از روسای گروه های آموزشی و ۸۳ نفر از معاونین ادارات و ۱۲۱ نفر از معاونین دانشکده ها در وزارت بهداشت، زن هستند.

منبع: جام جم
دیدگاه ها