6/25/2018
دوشنبه، ۰۴ تیر ۱۳۹۷
تعامل نفت با همسایگان

تعامل نفت با همسایگان

عامل نفت و گاز با کشورهای همسایه آن هم به نحوی که مصرف داخلی را از آنجا تامین کنیم و نفت خودمان را کیلومترها انتقال ندهیم مناسب است ولی همه اینها بستگی به شرایط قرارداد دارد.
موقعیت جغرافیایی ایران به گونه‌ای است که می‌توانیم با کشورهای همجوار خودمان معاملات نفت و گاز داشته باشیم. با توجه به موقعیت خاص کشور ما اگر بتوانیم در غرب یا شمال دسترسی به نفت و یا گاز جهت پالایش و یا مصرف داشته باشیم، آنگاه از جنوب کشور نفت و گاز کمتری را به سمت غرب و یا شمال کشور حمل می‌کنیم. این کلیت قضیه در مورد تعامل نفت و گاز در خصوص ایران است.

البته بهتر است نفت را برای پالایش و یا مصرف از همسایگان بخریم و نفت خود را از پایانه‌های نفتی خلیج فارس صادر کنیم؛ این امر منفعت بیشتری نسبت به سوآپ برای کشور دارد.

در معاملات سوآپ، ایران باید تحویل نفت را گارانتی کند ولی در حالتی که ما خریدار هستیم فروشنده باید تامین و عرضه نفت را گارانتی کند. البته گزینه سواپ نیز می‌تواند برای کشور منفعت در پی داشته باشد؛ ولی اگر به همان صورتی که گفته شد عمل کنیم، یقینا منفعت بیشتری برای ما به ارمغان می‌آید.

ایران در بخش جنوبی خود، موقعیت بهتری در دسترسی به دریاهای آزاد دارد. همچنین از این طریق نیازی نیست که نفت به خلیج فارس منتقل شود. نفت را ما از یک ناحیه مثلا حوزه دریای خزر می خریم ودر شمال کشور مصرف می‌کنیم. در عوض صادرات نفت خود را به بازارهای شرق آسیا افزایش خواهیم داد.

در کل تعامل نفت و گاز با کشورهای همسایه آن هم به نحوی که مصرف داخلی را از آنجا تامین کنیم و نفت خودمان را کیلومترها انتقال ندهیم مناسب است ولی همه اینها بستگی به شرایط قرارداد دارد.

دیدگاه ها