5/28/2018
دوشنبه، ۰۷ خرداد ۱۳۹۷
جابری انصاری وارد مسکو شد

جابری انصاری وارد مسکو شد

حسین جابری انصاری مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات آستانه در موضوع سوریه و معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه ایران وارد مسکو پایتخت روسیه شد.
اعتمادآنلاین| جابری انصاری در گفت و گو با ایرنا در فرودگاه مسکو خاطرنشان کرد با بوگدانف همتای روس خود و لاورنتیف نماینده پوتین در سوریه دیدار و مذاکره می کند.

مذاکرات آستانه با ابتکار ایران و روسیه و ترکیه در باره پیشبرد مذاکرات صلح در سوریه برگزار شده است وتاکنون چندین دور گفت وگو درآستانه پایتخت قزاقستان دراین باره با گروههای مخالف دولت سوریه و نمایندگاه دولت سوریه در این شهر برگزار شده است.
دیدگاه ها