4/24/2018
سه شنبه، ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
بقایی، جوانفکر و خراسانی در حرم عبدالعظیم بست نشستند

بقایی، جوانفکر و خراسانی در حرم عبدالعظیم بست نشستند

ما ضمن همدردی با همه کسانیکه در این دستگاه مورد ظلم قرار گرفتند راهی جز التجاء و پناه بردن به اهل بیت عصمت و طهارت (ع) و استمداد از آنان و فرزاندانشان برای رهایی از این ظلم آشکار در برابر خود نمی یابیم. به همین دلیل از امروز 4شنبه 24 آبان 96 به سنت آشنای بست نشینی به استان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی پناه می بریم.
اعتمادآنلاین| حمید بقایی، علی اکبر جوانفکر و حبیب الله جزء خراسانی با انتشار اطلاعیه ای با اعتراض به دستگاه قضا در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) بست نشستند.
در متن این طالاعیه آمده است: «شماری از فرزندان ملت در دولت دهم به بهانه های واهی و ساختگی تحت شدیدترین فشارهای قضایی قرار گرفتند که با صدور احکام ظالمانه آنها را محبوس و از چرخه خدمت رسانی خارج کردند و متاسفانه فشارها و رفتارهای ظالمانه از سوی دستگاه قضا طی سال های پس از اتمام کار دولت قبل نیز با پرونده سازی های مبتنی بر اتهامات دورغین و بی پایه و اساس همچنان ادامه دارد که بازداشت های طولانی مدت و غیرقانونی در زندان انفرادی، صدها ساعت بازجویی های فشرده و بی منطق با هدف اخذ اقرار به دروغ، احضاریه های پی در پی برای بستن دهان ها و شکستن قلم ها، تشکیل دادگاه های فرمایشی و محکومیت های ظالمانه از آن جمله است.

پیگیری های قانونی و مستدل و اعتراضات مکرر و حقوقی ما تاکنون راه به جایی نبرده است، برخلاف نظر رهبری انقلاب تحت فشار قرار دادن و محدود کردن ما و اعمال تصمیمات از قبل گرفته شده تحت عنوان رسیدگی قضایی آشکار است. برای شکایت از اقدامات خلاف قانون مقامات قضایی مرجعی جز خودشان وجود ندارد و معا الاسف شکایات ما در این مسیر نیز مورد بررسی قرار نگرفته است. متاسفانه این شیوه برخورد با عموم مردم است و اکثریت قاطع مردم از عملکرد دستگاه قضایی به شدت ناراضی هستند و راهی برای ابراز این نارضاتی و شکایت و احقاق حقوق خود نمی یابند؛ بنابراین ما ضمن همدردی با همه کسانیکه در این دستگاه مورد ظلم قرار گرفتند راهی جز التجاء و پناه بردن به اهل بیت عصمت و طهارت (ع) و استمداد از آنان و فرزاندانشان برای رهایی از این ظلم آشکار در برابر خود نمی یابیم. به همین دلیل از امروز 4شنبه 24 آبان 96 به سنت آشنای بست نشینی به استان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی پناه می بریم.


دیدگاه ها