3/18/2018
یکشنبه، ۲۷ اسفند ۱۳۹۶
اینفوگرافی| زلزله در تهران، کدام مناطق بیشترین آسیب را خواهند دید؟

اینفوگرافی| زلزله در تهران، کدام مناطق بیشترین آسیب را خواهند دید؟

رئیس شورای شهر تهران، شش منطقه تهران شامل مناطق ۹، ۱۰، ۱۲، ۱۷، ۱۶ و ۱۴ را دارای خطرپذیری بالا و مناطق ۷، ۸، ۱۳، ۱۵، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ را دارای خطرپذیری متوسط معرفی کرد.
دیدگاه ها