4/19/2018
پنج شنبه، ۳۰ فروردین ۱۳۹۷
موضوع موسسه اعتباری نور در جلسه غیرعلنی مجلس با رئیس بانک مرکزی مطرح شد/ برخورد با عاملان ایجاد وضعیت فعلی موسسات اعتباری در اولویت است/ اگر تخلفی در موسسه اعتباری نور صورت گرفته باشد پیگیری می‌کنم
حاجی دلیگانی در گفت‌و‌‌گو با «اعتمادآنلاین»

موضوع موسسه اعتباری نور در جلسه غیرعلنی مجلس با رئیس بانک مرکزی مطرح شد/ برخورد با عاملان ایجاد وضعیت فعلی موسسات اعتباری در اولویت است/ اگر تخلفی در موسسه اعتباری نور صورت گرفته باشد پیگیری می‌کنم

یک نماینده مجلس اظهار داشت: در زمان مناسب با کسانی که موجب ایجاد وضعیت فعلی موسسات مالی و اعتباری شدند و به هر نوعی کوتاهی کردند و قصور یا تقصیر،یا جرم داشتند برخورد می‌شود.
اعتماد آنلاین| حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر و عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس در گفت وگو با خبرنگار اعتمادآنلاین، با اشاره به مطرح شدن موضوع موسسه مالی اعتباری نور در جلسه غیر علنی با سیف رییس کل بانک مرکزی، گفت: اگر اسنادی دال بر تخلف موسسه مالی اعتباری نور را در اختیار بنده قرار دهید حتما پیگیری خواهم کرد. اگر برخلاف مصالح ملی و قانون کاری انجام شده باشد حتما سوال و پیگیری می کنم و وظیفه ام را انجام می دهم.

وی تصریح کرد: در حال حاضر قرار بر این است که در مورد موسسات مالی و اعتباری تدبیری شود و مشکلاتی که فعلا وجود دارد به نوعی مدیریت شود تا مشکل سپرده گذاران حل شود.

این نماینده مجلس با تاکید بر لزوم برخورد با کسانیکه شرایط فعلی موسسات مالی و اعتباری را رقم زدند، خاطرنشان کرد: در زمان مناسب با کسانیکه موجب ایجاد وضعیت فعلی موسسات مالی و اعتباری شدند و به هر نوعی کوتاهی کردند و قصور یا تقصیر، یا جرم داشتند برخورد می شود. باید مشخص شود که چه کسانی به موقع اقدام نکردند و وظیفه شان را انجام ندادند و این حق مردم است که تضییع شده است.

حاجی دلیگانی یادآور شد: بنده و همکارانم در این خصوص مصر هستیم که ریشه این مسایل مشخص و معلوم شود که چرا بدون مجوز به موسسات مالی و اعتباری اجازه دادند که این فعالیت ها انجام شود. یا اگر که مجوز خلافی داده شده است دلیلش چه بود واگر نظارت نشده دلیلش چه بوده است؟

وی در پاسخ به اینکه چرا با موسسات مالی و اعتباری متخلف برخورد نمی شود؟، گفت: یک سوی این ماجرا دستگاه قوه قضاییه است. یکی از پیشنهادات در جلسه با آقای سیف این بود که در جلسات غیر علنی دستگاه قضایی هم حضور داشته باشند چون آنها هم یک طرف مسئله در جهت رسیدگی و برخورد هستند. با حضور افرادی از دستگاه قضایی در جلسات غیر علنی ضرورت های کشور برای آنها تبیین می شود و به یک جمع بندی می رسیم.

این عضو کمیسیون برنامه وبودجه، با بیان اینکه موضوع موسسات مالی و اعتباری یک مسئله فراقوه ای است، اظهار داشت: حل مشکلات سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری مسئولیت هر سه قوه است. هر سه قوه برای حل مشکلات موسسات مالی و اعتباری باید در کنار یکدیگر باشند و هستند. قوه مجریه، قوه قضاییه و قوه مقننه با هم جلساتی داشتند و با اذنی هم که گرفته شده به نوعی هماهنگی می کنند که مشکل مردم حل شود.

حاجی دلیگانی افزود: این موضوع که هر سه قوه به این اعتقاد رسیده اند که موضوع موسسات مالی و اعتباری مسئله بزرگی است و باید حل شود، خوب است.

دیدگاه ها