4/22/2018
یکشنبه، ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
بودجه قوه قضاییه در سال 97 چقدر است؟

بودجه قوه قضاییه در سال 97 چقدر است؟

بودجه قوه قضاییه در سال 97 مبلغ 9032 میلیارد و 26 میلیون و 700 هزار در نظر گرفته شده است.
Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:
minor-bidi" lang="AR-SA">اعتمادآنلاین| با انتشار بودجه سال 97 یکی از موضوعاتی که مورد توجه قرار گرفته این است که قوای سه گانه هر کدام به تفکیک چقدر بودجه دریافت می کنند. یکی از قوایی که در سال های گذشته نسبت به بودجه دریافتی خود ابراز نارضایتی کرده قوه قضاییه است که در بودجه ارائه شده سال 97 مبلغ 9032 میلیارد و 26 میلیون و 700 هزار برای آن مقرر شده است.


دیدگاه ها