4/20/2018
جمعه، ۳۱ فروردین ۱۳۹۷
بیانیه انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری در پی ناآرامی های اخیر

بیانیه انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری در پی ناآرامی های اخیر

انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری در پی ناآرامی های اخیر بیانیه ای صادر کرد.
اعتمادآنلاین| انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری در پی ناآرامی های اخیر بیانیه ای صادر کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

اعتراضات و ناآرامی های اخیر در مناطق مختلف کشور که متاسفانه بعضاً منجر به خشونت و آشوب شده و تلفات جانی و خسارات مادی و معنوی به دنبال داشته است، نیاز به تامل و برخورد مسئولانه همه نهادهای حاکمیّتی، مدنی و شخصیت ها و نخبگان جامعه دارد. انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری، براساس مسئولیت های اخلاقی و علمی خود و در حدّ نهادی مدنی و آکادمیک وظیفه می داند که در شرایط پیچیده و نگران کننده کنونی نکاتی را یادآور شود:

1- مهمترین و موثرترین رویکرد برای کاهش و حل مسائل پیش رو توجه به مسئولیت های اخلاقی است: مسئولیت اخلاقی حکومت در پاسخگویی به مطالبات و انتقادات و اعتراضات شهروندان و مسئولیت اخلاقی نخبگان و جامعه در ساماندهی مدنی آنها و پیشگیری از پیدایش و رشد خشونت و افراطی گری در فرآیند ابراز و پی گیری خواسته های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.

2- تقویت بنیان ها و سازوکارهای گفت و گو، ارتباط فعال ، پاسخگویی به موقع، شفافیت و اطلاع رسانی موثر در جامعه و پیشگامی نهادها و مسئولان کشور در این کار ضرورتی اجتناب ناپذیر و اخلاقی است. در این مسیر باید توجه به مسایل اساسی کشور و آینده ایران را عملاً مقدم بر هر منفعت و گرایش سیاسی و جناحی در قامت های غیر اخلاقی دانست و به جد از محدود و مسدود شدن گفت و گو در سطوح مختلف پرهیز کرد.

3- تلاش برای طرح و برآورده شدن خواسته های جوانان، گروه ها، قشرها و طبقات محروم، امری پسندیده و مسئولیتی همگانی است، اما آنجا که همین کلمه حقّ، دستآویزی برای تسویه حساب های سیاسی، تضعیف دموکراسی و رای ملّت می شود، به جای نقد و حتی نارضایتی که اموری عقلانی به شمار می آیند، نفرت و خشم می نشیند که تهدیدی جدی برای سلامت سیاسی و اخلاقی جامعه ایرانی است.

4- از جمله الزامات اخلاقی، توجه همه جانبه و علمی به زمینه ها و ریشه و عوامل دور و نزدیک پیدایش رخدادهای اخیر است؛ فسادهای فراگیر، اختلاس های گسترده ، رانت خواری های مختلف، شکل گیری دستگاه های موازی و غیر پاسخگو و اختلاف و درگیری میان مسئولان که از سویی به فقر و تبعیض و بیکاری و گرانی و مسایل معیشتی مردم دامن زده و از سوی دیگر موجب اعمال محدودیت های گوناگون در زندگی سیاسی و فرهنگی و اجتماعی جامعه شده است، راه را بر ابراز اعتراض ها و انتقادهای مدنی و قانونی تنگ کرده و عملاً زبان خشونت را به میدان آورده است. به میان آمدن این زبان خطری اساسی برای آزادی، دموکراسی، قانون گرایی و اخلاق سیاسی است و همه ملت از این خشونت و تنش آسیب می بینند.

5- باید از هر کس، هر نهاد و هر گروه و جریانی که خود را در قبال خداوند و در برابر ملت و کشور مسئول می داند، خواست که در هر مرحله که می توانند از رشد و گسترش نفرت و خشونت و افراطی گری جلوگیری کنند و عموم شهروندان، را اعم از جوان و میان سال و پیر را به طرح منطقی خواسته ها و انتقادات دعوت نمایند و امید به اصلاح امور و حل مسائل کوچک و بزرگ پیش رو را بالا برند. ناامیدی مهمترین آفتی است که می تواند بزرگترین فاجعه های اخلاقی را برای فرد و جامعه به وجود آورد.


دیدگاه ها