4/22/2018
یکشنبه، ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
حکم محرومیت برای داوران فینال جنجالی کشتی پهلوانی

حکم محرومیت برای داوران فینال جنجالی کشتی پهلوانی

تصمیمات فدراسیون کشتی در خصوص اشتباهات تیم داوری فینال جنجالی سنگین‌وزن کشتی پهلوانی قهرمانی کشور صادر شد.
اعتمادآنلاین| فدراسیون کشتی پیرو صورت جلسه کمیته ویژه بررسی عملکرد داوری در فینال مسابقه سنگین وزن کشتی پهلوانی کشور در مشهد تصمیمات خود را در مورد تیم داوری این مسابقه اعلام کرد.

بر این اساس، تصمیمات فدراسیون به شرح زیر است:

۱- داور وسط با استناد به بندهای یک و دو از صورت‌جلسه مذکور، از یک نوبت اعزام به مسابقات بین‌المللی و یک نوبت قضاوت درمسابقه داخلی - بین‌المللی محروم می‌شود.

۲- رئیس تشک مسابقه مورد نظر، با استناد به بند‌های چهارم و پنجم از صورتجلسه یاد شده، از دو نوبت اعزام به مسابقات بین المللی و دو نوبت قضاوت در مسابقات داخلی‌– بین المللی محروم می شود.

۳- سرپرست فنی مسابقات با استناد به بند ششم از صورت‌جلسه یاد شده، از دو نوبت اعزام به مسابقات بین‌المللی و همچنین شش ماه حضور در جایگاه سرپرست فنی مسابقات، در کلیه رقابت‌های داخلی، ملی و بین‌المللی محروم می‌شود.

۴- رئیس کمیسیون داوران با استناد به بندهای هفتم و هشتم از صورت‌جلسه مذکور و به دلیل اهمال در اجرای بند ۳‌–‌۱ از صورتجلسه کمیسیون داوران و نیز عدم پیگیری امور محوله به عنوان مسئول امور داوری کشتی پهلوانی کشور از جایگاه رئیس کمیسیون داوری، به جایگاه سرپرستی کمیسیون مذکور تا زمان برگزاری انتخابات کمیسیون داوران فدراسیون کشتی در اسفندماه سال‌جاری، تنزل می‌یابد.

منبع: مهر
دیدگاه ها