8/17/2018
جمعه، ۲۶ مرداد ۱۳۹۷
واگذاری سازمان زندان‌ها به وزارت دادگستری موجب بهتر شدن اوضاع می‌شود/ انتقال سازمان زندان‌ها بر اساس قانون اساسی باید با موافقت رییس قوه قضاییه باشد/ وزیر دادگستری بیشتر می‌تواند بر انجام امور در سازمان زندان‌ها نظارت کند
محمد کاظمی نایب رییس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در گفت و گو با «اعتمادآنلاین»

واگذاری سازمان زندان‌ها به وزارت دادگستری موجب بهتر شدن اوضاع می‌شود/ انتقال سازمان زندان‌ها بر اساس قانون اساسی باید با موافقت رییس قوه قضاییه باشد/ وزیر دادگستری بیشتر می‌تواند بر انجام امور در سازمان زندان‌ها نظارت کند

نایب رییس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در مورد واگذاری سازمان زندان‌ها به وزارت دادگستری عنوان کرد: شاید به این دلیل که مشغله وزیر دادگستری از رییس قوه قضاییه کمتر است، اوضاع اداره زندان‌ها شود؛ یعنی بیشتر می‌تواند بر انجام امور در سازمان زندان‌ها نظارت کند.
اعتمادآنلاین| محمد کاظمی نایب رییس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در گفت و گو با «اعتمادآنلاین» درباره طرح واگذاری سازمان زندان‌ها به وزارت دادگستری که در مجلس مطرح شده است، گفت: طرحی در این خصوص به جریان افتاده و نماینده هایی هم آن را امضا کرده اند البته صرفا بر روی کاغذ است و هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد.

او درباره این موضوع که بررسی های بیشتر بر روی این طرح به کدام کمیسیون سپرده می شود عنوان کرد: اگر به مراحل بالایی تر برسد به احتمال زیاد باید به کمیسیون حقوقی قضایی برای بررسی های بیشتر ارسال شود.

کاظمی در ادامه تاکید کرد که اگر بخواهند این طرح واقعا مطرح شود براساس قانون اساسی باید موافقت رییس قوه قضاییه هم در این زمینه جلب شود که اگر این این موافقت اعلام شود اتفاق خوبی بود. این نماینده مجلس البته در ادامه بیان کرد که هنوز در این خصوص از ایشان نظرخواهی نشده است.

نایب رییس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا اینکه سازمان زندان ها به جای قوه قضاییه به وسیله وزارت دادگستری اداره شود در وضعیت آن تغییر ایجاد می شود، عنوان کرد: شاید به این دلیل که مشغله وزیر دادگستری از رییس قوه قضاییه کمتر است، اوضاع بهتری باشد؛ یعنی بیشتر می تواند بر انجام امور در سازمان زندان ها نظارت کند.

کاظمی با توجه به لزوم جلب رضایت رییس قوه قضاییه گفت: البته برای انجام این طرح ایراد قانون اساسی وجود دارد که باید حل شود.


دیدگاه ها