9/23/2018
یکشنبه، ۰۱ مهر ۱۳۹۷
عکس روز اینستاگرام، سایه‌بازی

عکس روز اینستاگرام، سایه‌بازی

«وینست بال» بلژیکی با سایه‌ها نقاشی می‌کند که به «Shadowology» معروف است. در این نوع نقاشی، یک جسم فیزیکی رو کاغذ قرار گرفته و براساس سایه‌ای که ایجاد می‌کند، طرح اصلی کشیده می‌شود.
موضوعات مرتبط
دیدگاه ها