اینفوگرافی| زلزله در تهران، کدام مناطق بیشترین آسیب را خواهند دید؟


کد 145804  |  تحلیل  |  رسانه  |  رسانه های سنتی  |  1396/08/25

رئیس شورای شهر تهران، شش منطقه تهران شامل مناطق ۹، ۱۰، ۱۲، ۱۷، ۱۶ و ۱۴ را دارای خطرپذیری بالا و مناطق ۷، ۸، ۱۳، ۱۵، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ را دارای خطرپذیری متوسط معرفی کرد.


 |  شهرداری تهران | زلزله |
آخرین خبرها