وظایف 9 گانه وزارت کار در اجرای آیین نامه اشتغال روستایی تعیین شد


کد 145946  |  خبر  |  سیاسی  |  دولت  |  1396/08/26

با ابلاغ معاون اول رئیس جمهور وظایف 9 گانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای آیین نامه اشتغال روستایی تعیین شد.

اعتمادآنلاین|  با ابلاغ معاون اول رئیس جمهور وظایف 9 گانه وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی در اجرای آیین نامه اشتغال روستایی تعیین شد.

هیات وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و به استناد ماده هفت قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب 1396 آیین نامه اجرایی قانون یادشده را تصویب کرد.


 |  معاون اول رییس جمهوری | زلزله |
آخرین خبرها