اینفوگرافی| خانواده حریری در یک نگاه


کد 146328  |  تحلیل  |  رسانه  |  رسانه های سنتی  |  1396/09/01

این روزها خانواده سعد حریری در کانون توجه رسانه‌هاست. برخی اخبار از گروگانگیری فرزندان وی توسط عربستان حکایت دارد و برخی رسانه ها هم از نیت او برای بازگشت بدون خانواده به لبنان خبر می‌دهند به این بهانه نگاهی انداخته ایم به اعضای خانواده سعد حریری و سرنوشت هر یک از آنها...


 |  لبنان |
آخرین خبرها