اینفوگرافیک |بهترین شهرهای جهان برای زندگی


کد 153211  |  تحلیل  |  جهان  |  اروپا و امریكا  |  1396/10/23

موسسه رتبه‌بندی مرسر برای سال 2017 لیست بهترین شهرهای جهان را که مناسب برای زندگی هستند منتشر کرد (زیست‌پذیر). از بین 231 شهر، تهران رتبه 199 را کسب کرد.


 |  اینفوگرافیک |
آخرین خبرها