اینفوگرافیک| طبقه‌بندی شعارهای انقلابی در سال 1357


کد 158029  |  تحلیل  |  رسانه  |  رسانه های سنتی  |  1396/11/20

شعارهای هر انقلاب و جنبش اجتماعی بیانگر مطالباتی است که کنشگران برای تحقق آن تلاش می‌کنند. اهداف، نیازها، شرایط موجود و... مسائلی است که در این شعارها بیان می‌شوند. کل شعارهای طبقه‌بندی شده در این اینفوگرافی 800 مورد است.


 |  اینفوگرافیک |
آخرین خبرها