زخمی که تازه است


کد 123478  |  1395/03/03

36 سال پس از جنگی که آغاز شد؛ هنوز خرمشهر،خانه‌ها و آدم‌هایش زیر سایه‌ جنگ مدفونند. عکس:صبا طاهریان

آخرین خبرها