نگارخانه ای به وسعت یک شهر


کد 123484  |  1395/03/11

با نصب تصاویر آثار هنری هنرمندان در سازه‌های تبلیغاتی سطح شهر تهران، طرح «نگارخانه‌ای به وسعت یک شهر» برای دومین سال و به مدت دو هفته در پایتخت برگزار شد. عکس: مهری جمشیدی

آخرین خبرها