راهپیمایی روز جهانی قدس


کد 123489  |  1395/04/11

مردم تهران همزمان با روز جهانی قدس در حمایت از مردم فلسطین راهپیمایی کردند. عکس: دانیال شایگان

آخرین خبرها