غروب روزهای آخر تابستان


کد 123500  |  1395/06/10

روزهای آخرتابستان است. بعد از ساعت های کاری مردم برای خستگی در کردن به پارک ها می‌روند تا هم هوایی تازه کنند و هم وقت خوشی را با خانواده بگذرانند. بازنشستگان،تنها یا با نوه هایشان در پارک قدم می زنند. خانواده ها در گوشه و کنار زیراندازی پهن کرده اند و دورهم شام می خورند.پارکها پناهگاههای خوبی بعد از یک روزکاری و رها شدن از دود و دم تهران است. عکس: صباطاهریان

آخرین خبرها